Artikelen

Woordvoering Perspectiefnota 2025

Voorzitter, we zijn dit jaar in naam van een kadernota naar een perspectiefnota gegaan en voor ons heeft die naamwisseling voor wat denkwerk gezorgd. Bij kaders denken wij aan het in grote lijnen uitzetten van beleid. Beleid waarmee we nu en de komende jaren de stad verder mee gaan helpen. En dat doen we natuurlijk op basis van wat we hebben geleerd van eerder beleid. En dat is gevat in een kader en daardoor overzichtelijk.

Bij het woord perspectief denken we aan grote lijnen waarvan niet duidelijk is waar ze heen gaan, ze verdwijnen ergens ver weg. Wat is dan je perspectief? Dus gewoon voor onze inwoners en ondernemers, is duidelijk waar we naar op weg zijn?

Ravijnjaar

Er komt een periode aan waarin veel minder geld beschikbaar is dan nu en eerdere jaren, er wordt zelfs gesproken van het ‘ravijnjaar 2026’. Wij zijn niet snel in paniek voorzitter, en we denken ook dat het uiteindelijk weer goed zal komen. Maar het betekent wel dat je je best moet doen met elkaar om te voorkomen dat de volgende raadsperiode alles in de soep gaat lopen. Zodat er nog voldoende vrij besteedbaar geld is om ook dan dingen te kunnen doen bovenop waar we al overheid van zijn voor de mensen in Dordrecht. Het volgende bestuur wat perspectief bieden dus.

Toch is het ook zo dat minder geld krijgen ook wel eens kan leiden tot een verbeterslag in wat we doen en hoe we het doen. Nu zijn we al snel geneigd om overal een beetje minder geld aan uit te geven, het zogenaamde laaghangend fruit te plukken, de makkelijke bezuinigingen. Maar over het algemeen lossen we daar weinig mee op. Gewoon Dordt kijkt uit naar de ladder om met het hoge fruit aan de slag te gaan. Inmiddels is duidelijk dat dit najaar 2024 wordt, en we zijn benieuwd of er dan voorstellen liggen waarmee we grote keuzes kunnen maken. En of er scenario’s gepresenteerd worden om met bepaalde dienstverlening te stoppen en weer vanaf 0 op te bouwen waarbij vooral wat je wil bereiken centraal staat. Meer terug dus naar onze wettelijke taken, en daar valt in ieder geval geen relatieloket onder.

Participatie

We gaan ook aan de stad vragen hoe onze inwoners en ondernemers denken dat we minder geld beter kunnen besteden. Participatie dus. Niet voor het een of ander voorzitter, maar Gewoon Dordt is verre van onder de indruk hoe mensen in de stad op dit moment de gelegenheid krijgen om mee te denken om plannen beter te maken. Daar komen we in deze vergadering ook nog iets over tegen bij punt 42 1). Wij benadrukken daarom dat er kritisch gekeken zal worden hoe trajecten ingericht worden zodat de mensen in de stad zich serieus genomen voelen. Luisteren is een vak en wij benadrukken dat het in de aanloop naar een voorstel wel zo fijn is dat dit ook gebeurt. En dat mensen in de stad meer ruimte krijgen om waar zij behoefte aan hebben neer te leggen.  En nee, je kunt niet iedereen blij maken, dat snapt ook iedereen, dus voorstellen zullen soms ook tot teleurstelling leiden. Maar als er echt naar mensen geluisterd is, dan komen ze daar makkelijker overheen en accepteren ze sneller een besluit dan dat er iets wordt doorgedrukt, vergezeld van een opgeheven vingertje.

En hoe zit het dan met ruimte voor ambitie, van dit college, van deze raad? Mag je dan als gemeente zelf geen ambitieuze plannen hebben? Natuurlijk wel, graag zelfs. Het is alleen jammer dat een aantal mooie ambities die er waren als een nachtkaarsje zijn uitgegaan. Neem bijvoorbeeld die geweldige – ja hoe heet dat – traverse over het station. Een mooie constructie waarmee we de wijken met elkaar konden verbinden, echt iets bijzonders. Maar het is teruggebracht tot een soort bruggetje waarvan wij denken: doe dat ook maar niet want dan kunnen we het echt beter houden zoals het nu is. Het scheelt dan ook een hoop geld aan allerlei bureaus, aan het inhuren van externen, en daar wordt meneer Portier weer blij van, dat is ook wat waard, niet in geld uit te drukken.


  1. Perspectiefnota 2025
  2. In het voorjaar worden de grote lijnen van de nieuwe gemeentelijke begroting aangegeven in de Kadernota, soms ook wel Voorjaarsnota of Perspectiefnota genoemd. (VNG)
  3. Vaststellen en beschikbaar stellen van een budget voor Herinrichting van de Aardappelmarkt – Raadsvoorstel

Ook interessant

Ga naar de inhoud