Artikelen

Dordtse beeldenstorm #ikWillemniet

#ikwillemniet

In de debatraad van 31 oktober jl. heeft Gewoon Dordt een motie ingediend met als titel: “Waar is Willem?”. In de motie werd opgeroepen de locatie voor het standbeeld van Willem van Oranje, de achterkant van de Berckepoort, te heroverwegen.

Voor- en tegenstand

Naar aanleiding van twee burgerinitiatieven, een voor en een tegen de komst van een beeld, kwam het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Ook daar zowel voor- als tegenstanders. Omdat al vrij snel duidelijk was dat er een meerderheid zou zijn voor de komst van het beeld van Willem van Oranje heeft Gewoon Dordt een motie ingediend waarin het college werd opgeroepen op zoek te gaan naar een plek die meer recht doet aan de waarde van een beeld. Als het er dan toch komt, dan op een fatsoenlijke plek en niet tussen de fietsen en een vuilcontainer aan de achterzijde van de Berckepoort.

Het Hof

Het beeld en de historische figuur van Willem van Oranje is in Dordrecht direct gekoppeld aan het Hof. Op 19 juli 1572 werd tijdens de vrije Statenvergadering op het Hof de Prins van Oranje weer als Stadhouder van Holland erkend. Een dag die in Dordrecht sinds een aantal jaar feestelijk wordt herdacht. Willem zou in het Hof historisch gezien beter op zijn plaats zijn en dat hebben wij tijdens het debat voorgesteld.

#wethouderWillemwel

Wethouder Sleeking ontraadde de motie omdat het beeld juist ontworpen is voor plaatsing bij de Berckepoort; de locatie was bekend voor de ontwerpers die mee hebben gedaan met de wedstrijd. Wij vinden het onbegrijpelijk dat je deze plek voor iets als dit kiest (zie foto).

Een ander argument van de wethouder tegen de motie was dat het alternatief, een plek op het Hof, op de dag van Willem – 19 juli – het beeld de viering en het volledige gebruik van het plein in de weg zou staan. Er zouden dan minder mensen op het plein kunnen. Volgens ons zou het hier om een te verwaarlozen aantal gaan.

De woorden van de wethouder waren voor de meeste raadsleden aanleiding tegen onze motie te stemmen. Volgend jaar juli staat Willem dus tussen het vuil en de fietsen

De motie ‘Waar is Willem‘.

 

Ook interessant

Ga naar de inhoud