Artikelen

Gewoon Duiden

duidingsvergadering

Op dinsdag 21 september 2021 heeft in de raad een zogenaamd duidingsdebat plaatsgevonden. De aanleiding was het opstappen van zes fractieleden van Beter voor Dordt waardoor de coalitie een minderheid heeft in de raad. Daarnaast werd hierdoor opvolging van Piet Sleeking als wethouder onlogisch en gaf de coalitie aan de vacature niet in te willen vullen. Hieronder de woordvoering die fractievoorzitter Irene Koene heeft uitgesproken. […]

Lees verder

Gewoon wat vragen

gewoon wat vragen

Alle mensen die politiek actief zijn hebben het idee dat iedereen in de stad alles volgt wat er in de gemeenteraad en de commissies wordt besproken. Wij merken als fractie dat dit eigenlijk alleen het geval als het om een onderwerp gaat waar jullie als inwoners of ondernemers direct bij betrokken zijn. Als er iets aan de hand is of als er iets niet goed […]

Lees verder

Johan & Cornelis willen hun groene muur terug

Gebroeders de Witt

Op vrijdag 20 augustus 2021 wordt bij het standbeeld van de broers De Witt hun sterfdag in 1672 herdacht. Zij werden het slachtoffer van een politieke moord. Sinds een aantal jaar is op initiatief van Ben Corino een herdenkingsbijeenkomst op de Visbrug, bij het stenen beeld voor de stenen muur. Twee jaar geleden reageerde wethouder Sleeking tijdens de bijeenkomst enthousiast op de wens om de […]

Lees verder

De kunst(jes) van Piet

puin van piet

Bijna een half jaar geleden hoorde onze fractievoorzitter Irene Koene al van de plannen om met een tjalk de muur bij het museum te rammen, op zijn weg naar het Hof. Er werd nadrukkelijk aangegeven dat een gedeelte van het monumentale hek en de muur tijdelijk vervangen zouden worden en na het kunstproject weer in originele staat zouden worden hersteld. Niet onze keuze maar het […]

Lees verder

Gewoon voor alle basisschoolkinderen

basisschoolkinderen

Gewoon Dordt is tegen de investering van 27,4 miljoen die de gemeente gaat doen in het basisonderwijs. Scholen worden betaald door het Rijk. Met dat geld voeren de scholen hun primaire taak uit: lesgeven. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor (de financiering van) onderwijshuisvesting en voor- en vroegschoolse educatie. Agenda 2030 Door de verkoop van de Eneco-aandelen heeft de gemeente Dordrecht een flinke som geld […]

Lees verder
Back to top