Word lid!

Gewoon Dordt is een vereniging die op wil komen voor de belangen van de Dordtse inwoners en ondernemers. Dit doen we in zowel de gemeente Dordrecht als binnen de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Dordrecht aan deelneemt. Wij willen dit doel onder andere bereiken via de gemeentelijke politiek.

Hoe meer leden we hebben die meedenken, meepraten en meedoen, hoe meer we voor onze stad kunnen betekenen. Naast tweemaal per jaar de Algemene Ledenvergadering organiseren wij maandelijks een activiteit over actuele thema’s.

Dit kan een denktank zijn, waarin we iedereen die er is vragen om input. Bijvoorbeeld over wonen, kwetsbare groepen in de samenleving of de binnenstad of actuele onderwerpen. Ook organiseren wij informatiebijeenkomsten of een politiek café. Een spreker zal een onderwerp inleiden en er kan daarna gedebatteerd worden. Ook hier gaat het om uiteenlopende onderwerpen zoals eenzaamheid, roze ouderen of duurzaamheid.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost € 25,00 per kalenderjaar (prijsniveau 2022). Voor een lidmaatschap dat ingaat na 1 mei van het kalenderjaar wordt € 17,50 aangehouden. Na 1 september is het lidmaatschap voor de rest van het kalenderjaar € 10,00.

Het bedrag van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de najaarsvergadering van de vereniging. De penningmeester zorgt tijdig voor een voorstel als er sprake is van een verhoging van de contributie wat meegestuurd wordt met de uitnodiging.

Alleen de leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, mogen stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Opzeggen

Het lidmaatschap kan alleen voor 1 december worden opgezegd, door dit te mailen aan de secretaris via secretaris@gewoondordt.nl. Voor een lidmaatschap dat in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft de jaarlijkse bijdrage verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

De statuten van de vereniging kunnen opgevraagd worden bij de secretaris via secretaris@gewoondordt.nl.

Aanmeldformulier

Totaal: € -
Ga naar de inhoud