Cookies en privacy verklaring

cookies en privacy

Persoonlijke gegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Gewoon Dordt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gewoon Dordt verwerkt persoonsgegevens die vallen in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens“; in ons geval politieke voorkeur. Gewoon Dordt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn verstrekt via het online contactformulier, persoonlijk, per telefoon of email.
De persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren zijn: voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer.

We verwerken jouw persoonsgegevens met het doel je (terug) te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en op verzoek.

Gewoon Dordt neemt geen acties of besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op actuele artikelen op de website en daarnaast versturen wij regelmatig een nieuwsbrief (Mailchimp.com) waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over actualiteiten en activiteiten. Je e-mailadres voeg je zelf toe aan het adressenbestand bij de inschrijving. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je weer kunt afmelden of je gegevens en voorkeuren aan kunt passen. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gewoon Dordt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We verstrekken geen gegevens aan derden. Tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gewoon Dordt gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies worden geanonimiseerd verwerkt en zijn niet herleidbaar tot personen en maken daarmee geen inbreuk op je privacy. We gebruiken cookies om gebruikersstatistieken bij te houden met behulp van Google Analytics. Daarnaast voegen we YouTubevideo’s in, waarvoor Google cookies plaatst voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. We gebruiken geen advertentie of pixel cookies of onderdelen op de website.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De Consumentenbond heeft een artikel gepubliceerd, waarin dit stap voor stap wordt uitgelegd.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Het adres van uw computer (IP-adres) wordt geanonimiseerd verwerkt, dat betekent dat het laatste deel van het adres niet worden opgeslagen en niet kunnen worden herleid of gekoppeld. Er wordt geen informatie verzameld voor het opstellen van demografische en interesserapporten door Google. Gegevens worden maximaal 50 maanden bewaard.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook, LinkedIn en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze platformen kunnen cookies plaatsen, maar alleen bij het gebruik van deze knoppen en functies.
Lees het privacybeleid van  FacebookTwitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gewoon Dordt en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gewoondordt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gewoon Dordt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@gewoondordt.nl.

Ga naar de inhoud