Artikelen

Taalachterstand inhalen

taalachterstand

17.000 Dordtenaren van 16 tot en met 65 jaar zijn laaggeletterd. Dat is 15 procent van alle Dordtenaren. Dat ligt daarmee iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 12 procent. Als je laaggeletterd bent, kun je niet goed meekomen in de samenleving. Je vindt minder snel een baan, hebt geen grip op belangrijke (geld)zaken en dat beïnvloedt allemaal je gezondheid.

In Dordrecht hebben we de zaken goed geregeld voor laaggeletterden. Dat komt vooral door de inzet hierop van Gewoon Dordt. In 2020 is op initiatief van ons en CU/SGP een Taalpact afgesloten en dat loopt tot 2024. Maar ondanks het Taalpact lijken de problemen toe te nemen. Dit komt doordat veel jongeren onvoldoende leesvaardigheid hebben. Daarom wil Gewoon Dordt van het college weten hoe deze problemen in het vervolg het beste kunnen worden aangepakt. We hebben samen met de VVD vragen gesteld: is de manier waarop we het probleem aanpakken goed? Of moeten we andere oplossingen bedenken?

Gewoon Dordt en de VVD hoorden ook dat het Taalmuseum in Leiden dat in mei van dit jaar stopt. Misschien is het een optie om die collectie onder te brengen in het Onderwijsmuseum. Net als die van het eerder gestopte Het Louis Couperus museum in Den Haag. Dat is gunstig voor het museum en de stad, want er komen meer mensen op af. Maar ook de Dordtse jongeren kunnen veel zien en leren in het Onderwijsmuseum, zeker als er een nieuwe collectie is. De collectie van het Taalmuseum in het Onderwijsmuseum bevordert ook de taalontwikkeling en de onderwijskansen van de Dordtse jongeren. We willen graag van het college van burgemeester en wethouders weten of er opties zijn tot uitbreiding van het Onderwijsmuseum om zo taalontwikkeling te bevorderen.

Daarom stellen wij de volgende vragen:

  • Welke resultaten zijn er tot nu toe door de uitvoering van het Taalpact?
  • Wat vindt het college van de laatste ontwikkelingen rond het aantal laaggeletterden?
  • Hoe wil het college het toenemende aantal laaggeletterde jongeren aan gaan pakken?
  • Welke kansen ziet het college om samen met het Onderwijsmuseum (delen van) de kennis bij het Taalmuseum en de collectie van het Louis Couperus Museum naar Dordrecht te halen?
  • Wat zou deze uitbreiding van het Onderwijsmuseum volgens het college kunnen doen voor de taalontwikkeling en onderwijskansen van de Dordtse jongeren?

Ook interessant

Ga naar de inhoud