Artikelen

Gewoon Dordt aanjager agendering laaggeletterdheid

taalpact

In juni 2019 werd een tweede motie van Gewoon Dordt rond laaggeletterdheid door de hele gemeenteraad aangenomen. De gemeente kreeg de opdracht laaggeletterdheid binnen Dordrecht (meer) actief te bestrijden. De Stichting Lezen & Schrijven werd hierbij betrokken. De stichting vertelt in het artikel ‘Taalpact Dordrecht‘ tot welke acties van de gemeente en resultaten dit tot nu toe heeft geleid.

Moties

De eerste aangenomen motie van Gewoon Dordt was in 2018 en ging over de bestrijding van laaggeletterdheid. De motie Taalpact van juni 2019 werd op initiatief van Gewoon Dordt en mede door CU-SGP ingediend en unaniem aangenomen. Deze motie riep het college op een taalpact af te sluiten en daarmee actief te gaan meewerken aan het bestrijden van laaggeletterdheid. Dit moest de gemeente doen samen met de Stichting Lezen & Schrijven en andere betrokken organisaties, zoals schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, welzijnsorganisaties en werkgevers.

Gewoon Dordt vraagt regelmatig aandacht te besteden aan de taal die wordt gebruikt bij gemeentelijke teksten en in gesprekken. Hierdoor ondertekende Wethouder Peter Heijkoop in 2019 namens de gemeente het Taalakkoord van de Stichting Lezen en Schrijven. Hierbij werd fractievoorzitter Irene Koene tot Taalheld uitgeroepen.

Resultaten

De gemeente Dordrecht nam deel aan het onderzoek Groeimodel, ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. Dit leidde tot een bewustzijn bij de gemeente dat laaggeletterdheid zowel binnen als buiten de eigen organisatie aandacht verdient. De gemeente Dordrecht sloot zich ook aan bij het Taalakkoord Werkgevers. Er werden hierdoor trainingen georganiseerd voor medewerkers, voor ‘taalvriendelijke dienstverlening’. Dit heeft als doel dat iedereen ‘de taal uit het Stadskantoor’ kan begrijpen.
Tenslotte kreeg laaggeletterdheid een betere plek in het armoedebeleid en was er meer aandacht voor kinderen met een onderwijsachterstand van Dordrecht.

De gemeente Dordrecht wil in de toekomst medewerkers blijven trainen. Ze wil daarmee een voorbeeld zijn voor andere gemeenten en bedrijven en organisaties. Verder moeten meer inwoners met laaggeletterdheid moeten worden bereikt. Dit kan worden bereikt door erover te praten en te zorgen dat het taboe verdwijnt. Gewoon Dordt zal zich blijven inzetten voor de bestrijding van laaggeletterdheid en het onderwerp regelmatig op de agenda te blijven zetten.

Ook interessant

1 reactie

Comments are closed.

Ga naar de inhoud