Artikelen

Wie dit niet kan lezen, is niet gek

laaggeletterden

De gemeenteraad heeft gepraat over de begroting voor 2019. Dat is een plan met wat we gaan doen in Dordrecht. Ook staat er wat het allemaal kost.

Gewoon Dordt diende een motie in. Dat is een oproep aan de burgemeester en de wethouders om iets te doen. In die oproep vragen wij om laaggeletterden te helpen. Dat zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook hebben ze moeite met digitale vaardigheden. Ongeveer 1 op de 6 mensen is laaggeletterd. In Dordrecht zijn het er 18.000. Hiervan heeft 2 van de 3 mensen Nederlands als moedertaal.

Voor laaggeletterden zijn veel dingen lastig. Formulieren invullen bij de gemeente bijvoorbeeld. De wethouders gaan nu kijken hoe ze dat makkelijker kunnen maken. Dat doen ze samen met de mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.


Roept het college op:

  • inzichtelijk te maken hoe ‘laaggeletterd-proof’ de gemeente Dordrecht is in haar uitingen (website, app, brieven, etc.)
  • te doen wat nodig is om de gemeente laaggeletterd-proof te maken
  • laaggeletterdheid integraal onderdeel te maken van het gemeentelijk beleid zoals bijvoorbeeld binnen de op te stellen onderwijsvisie en het lokaal plan jeugd
  • waar mogelijk in gesprekken met onder andere schoolbesturen, kinderopvang, welzijnsorganisaties en werkgevers laaggeletterdheid op de agenda te zetten
  • binnen een half jaar verslag uit te brengen van de voortgang

Ook interessant

Ga naar de inhoud