Artikelen

Woordvoering Kadernota 2024

kadernota 2024

Voorzitter, vorig jaar rond deze tijd behandelden we een kaderbrief in plaats van een kadernota, omdat het college toen net was aangetreden. Behalve de punten uit het politiek akkoord stond er weinig spannends in. Het college is ermee aan de slag gegaan en we waren op weg.

En nu, een jaar verder, was onze verwachting hoog over wat er in de kadernota 2024 zou staan. Zeker omdat we in de weken naar het verschijnen ervan konden merken dat het wat schuurde in het college. Een gezonde onderlinge strijd is er natuurlijk altijd, we kunnen het geld maar een keer uitgeven.

Toch viel het tegen voorzitter. Het afgelopen jaar is er meerdere keren genoemd dat er volop nieuwe ambities zijn voor de stad. Maar de kadernota lezend komt Gewoon Dordt tot de conclusie dat er weinig nieuws te bespeuren is. Het geld klotst ook niet tegen de plinten dus we snappen dat er keuzes moeten worden gemaakt. Alleen lijkt het nu meer op de winkel passen wat het college doet. De meeste plannen liepen al, vooral vanuit de Agenda 2030. En de punten die genoemd worden onder het kopje ‘beleidswensen’ hebben we allemaal al voorbij gehad en een besluit over genomen.

Uitvoering

Het kan natuurlijk ook komen door ons als raad. Geven wij voldoende ruimte aan het college om uit te voeren wat wij hebben besloten? Onze fractie heeft het idee dat veel politici op de stoel van de wethouder en de ambtenaar gaan zitten. Zich constant met die uitvoering bemoeien. Dat lijkt ons best lastig voor de collegeleden: je probeert stappen vooruit te zetten maar je komt niet echt verder…. Het is net het bewegend bos zeg maar 😊.

Misschien scheelt het als we eindelijk eens bij stukken kunnen lezen wiens bevoegdheid iets is, zodat je ook als raad beter weet waar je invloed op uit kunt oefenen en waarop niet. Geen ‘vrijbrief’ voor het college om te doen wat zij wil, wel ruimte om meer vanuit een visie met onze stad Dordrecht bezig te zijn. Of misschien juist meer in de stad aanwezig te zijn op die plekken waar je de effecten kunt zien en voelen van het beleid. Want naast alle verplichte nummers lijken wethouders maar beperkt in contact te kunnen komen met inwoners en ondernemers; daar had ik het gisteren nog over met een van mijn mede-raadsleden. Dat mag wat ons betreft best anders.

Wij zien graag een college dat in volle overtuiging de eerder gestelde ambities blijft uitdragen, natuurlijk wel binnen kaders en budget.

Dan kunnen wij vertrouwen houden in ontwikkelingen als het Maasterras, de Spoorzone, met onder meer die geweldige verbinding tussen centrum en Krispijn over het station heen. Dat dit niet een uitgeklede versie wordt en eindigt in een veredelde loopbrug.

Dan kunnen we er zeker van zijn dat er eindelijk iets gaat gebeuren op het Gezondheidspark omdat de huizen die daar gepland staan wel betaalbaar zijn.

En dan kunnen we ervan uit gaan dat er bereidheid is bij het college om heilige huisjes omver te schoppen.  Want willen groeien naar 140.000 inwoners betekent dat je of de lucht in moet of de polder in. Je redt dat namelijk niet binnen de contouren zoals die er nu zijn.

Lef en ambitie

En zo is er nog wel meer voorzitter waarvan wij denken dat er meer ambitie en lef op mag zitten. Echt structureel zorgen voor een betere aanpak voortijdig schoolverlaten. Echt zorgen dat zoveel mogelijk mensen beschikken over die basisvaardigheden die nodig zijn om goed mee te kunnen doen in de maatschappij.

Maar dat geldt ook voor het koesteren van evenementen die er zijn zoals Wantijpop en Big Rivers. De kerstmarkt is wat ingewikkelder. Want je redt het volgens ons niet met alleen de Dordtse Decemberdagen. Welke ondernemers hebben daar iets aan? En wie gaat dat bedenken? Wij hebben vanuit Gewoon Dordt een aantal mensen benaderd met de vraag: als jij het budget voor de marketing van de stad zou krijgen, wat zou je dan bedenken wat we kunnen doen? Erik-Jan had het idee om rond 19 juli Statenfeesten te organiseren. We komen er in het najaar op terug als we meer resultaten in beeld hebben.

Auto’s weren uit het centrum kan een ambitie zijn, niet de onze overigens, maar zijn we daar al op toegerust? Waar blijven die auto’s als mensen toch zo dicht mogelijk bij het centrum uit willen komen? En wat betekent dat voor de ondernemers, hoe komen zij aan hun spullen? Gertjan opperde dat we van de Biesboschhal een distributiecentrum kunnen maken met allerlei voorzieningen eromheen. Dan doe je ook eindelijk eens iets met die plek. Want we blinken niet uit in het herontwikkelen van een pand als dit of de Berckepoort of….

En wat we het centrum juist in moeten willen brengen zijn studenten. Leuk hoor, de Dordrecht Academy maar zijn er voorzieningen voor studenten? En bedien je alle groepen? Want waar de een genoeg heeft aan een kroeg wil een ander het liefst twee keer per week naar een tech bunker. En hoe zou het zijn om ervoor te zorgen dat jonge mensen die het centrum bezoeken daar in een hostel kunnen overnachten? Geen ontwikkelingen waar de gemeente zelf voor aan de lat staat maar waarvan je wel kunt uitspreken dat je die ambitie hebt. Beeldvormen dus!

Durf…

Durf groter te denken en durf als je iets met elkaar wilt daar ook voor te gaan. Zorg dat je ambities zichtbaar zijn, zodat Dordt zichtbaar is. En daar staan we dan weer allemaal voor aan de lat voorzitter. Doe wat kan en doe daar een schepje bovenop. We lezen het graag terug volgend jaar bij de kadernota 2025.

Ook interessant

Ga naar de inhoud