Artikelen

Energiek – Vragen over duurzaamheid en energietransitie

energiek - zonnepanelen op dak

Reces of niet, de politiek staat nooit stil. Vanuit Gewoon Dordt blijven we dus ook gewoon onderwerpen onder de aandacht brengen. We benadrukken bijvoorbeeld continue dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven waar het gaat om de zorg voor en het onderhoud van waardevolle monumenten. Ook als het over duurzaamheid en de energietransitie gaat, laten wij ons horen. Niet omdat we de meest duurzame partij in de gemeenteraad zijn. Wel omdat wij inzien dat het noodzakelijk is afscheid te nemen van kolen en gas en dat de overstap naar zon- en windenergie veel aandacht vraagt.  

Sterk en groen

Het huidige college zet in op een ‘sterk en groen Dordrecht’. Dat is mooi. In de praktijk zijn er nogal wat hindernissen te nemen om hierin vooruitgang te boeken. Bij het plaatsen van zonnepanelen en particuliere windmolens (ze zijn al geruime tijd op de markt voor particulieren) lopen inwoners die willen verduurzamen voortdurend tegen beperkende regels aan. Een aantal daarvan heeft te maken met monumentenzorg of met locaties waar regels voor het ‘beschermd stadsgezicht’ gelden. De 19e-eeuwse schil en natuurlijk ook de binnenstad zijn voorbeelden waar veel beperkingen gelden.  

Laat duidelijk zijn: Gewoon Dordt bepleit niet om nergens meer rekening mee te houden en alle mooie monumenten vol te leggen met zonnepanelen. Wel om meer mogelijk te maken dan nu gebeurt en om zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Ook bij vergunningaanvragen voor zonnepanelen of kleine particuliere windmolens. Dat helpt de energietransitie voort en het bespaart mensen die hierin willen investeren ook veel in de portemonnee. Voor veel mensen is de energierekening inmiddels een van de grootste zorgen en een forse aanslag op het maandbudget. Binnen de Europese Unie liggen al plannen klaar voor een ‘CO2-tax‘ en dat is nog een extra stimulans voor particulieren om vaart te maken om afscheid te nemen van gas en kolen. 

Energiek college

In de vorige raadsperiode vroeg Gewoon Dordt er meer dan eens aandacht voor om meer ruimte te realiseren voor zonnepanelen in de 19e-eeuwse schil. We steunden ooit een amendement (Gemeenteraad 26 januari 2021) van de VVD, GroenLinks en de PvdA hierover. Helaas was een meerderheid in de raad hier destijds tegen.

Met dit nieuwe college dat toch duidelijke ambities heeft om te verduurzamen, vragen wij er opnieuw aandacht voor. De twee grootste partijen in het college dienden immers al eens een voorzet hiertoe in. De technieken voor zon- en windenergie ontwikkelen zich in snel tempo en er is inmiddels meer op de markt dan alleen grote panelen die er niet altijd even fraai uitzien. Dat maakt het mogelijk om een algemeen ‘nee’ tegen zonnepanelen in buurten en wijken waar we zuinig zijn op de stedenbouwkundige kwaliteit te vervangen door een ‘ja, mits’.

We willen de inwoners graag helpen en doen dat op maat. We treden in overleg vanuit de gedachte: hoe kunnen wij de gewenste verduurzaming goed mogelijk maken.  Van een energiek college, dat van zichzelf vindt dat zij ‘out of the box’ durft te denken en dat maatwerk propageert, mogen wij verwachten dat duurzaamheid en de energietransitie voortvarend wordt opgepakt. De ‘wittebroodsweken’ van het nieuwe college zijn echt wel achter de rug. Hoog tijd om tot actie over te gaan en waar nodig geven wij hun graag een duwtje in de goede richting door hier vragen over te stellen.

Artikel 40 vragen

Vragen aan het college over duurzaamheid & energietransitie:

  1. Onder welke voorwaarden is het college bereid het plaatsen van zonnepanelen in de 19de-eeuwse schil toe te staan?
  2. Op welke plaatsen in de 19de-eeuwse schil kan er ondanks het beschermd stadsgezicht toch overgegaan worden tot het plaatsen van alternatieve energiebronnen om inwoners te kunnen laten inspelen op de energiecrisis?
  3. Onder welke voorwaarden is het college bereid aanvragen van inwoners die een kleinschalige windturbine (zie foto) willen plaatsen te honoreren? 
  4. Tot welk bedrag kan het college de leges die momenteel door de omgevingsdienst in rekening worden gebracht voor een vergunning voor een windturbine (849 euro) verlagen?
  5. Waarom is er eigenlijk een vergunning nodig voor het plaatsen van een kleine windturbine?
  6. Welke maatregelen kan het college nemen om de regels die gelden voor de inwoners om hun huis te verduurzamen aanzienlijk te vereenvoudigen? 

Ook interessant

Ga naar de inhoud