Tag: laaggeletterdheid

Prominente Taalmaatjes weer aan de slag

taalmaatjes 2021

Op 11 september zijn de Prominente Taalmaatjes weer aan de slag gegaan. Tijdens een bijeenkomst in het Onderwijsmuseum werden tien maatjes gekoppeld aan tien deelnemers. Deze deelnemers zijn mensen die laaggeletterd zijn en Nederlands als moedertaal hebben. Het project loopt tot de kerst. De Taalmaatjes hebben na de kennismaking met hun deelnemer een training gekregen van Ria van Adrichem. Zij is een expert op het […]

Lees verder

Week van Lezen en Schrijven

Week Lezen en Schrijven

Op woensdag 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Daarom organiseert de Stichting Lezen en Schrijven van maandag 6 tot en met zondag 12 september de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens de landelijke Week van Lezen en Schrijven wordt samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland gevraagd. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met […]

Lees verder

Gewoon voor alle basisschoolkinderen

basisschoolkinderen

Gewoon Dordt is tegen de investering van 27,4 miljoen die de gemeente gaat doen in het basisonderwijs. Scholen worden betaald door het Rijk. Met dat geld voeren de scholen hun primaire taak uit: lesgeven. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor (de financiering van) onderwijshuisvesting en voor- en vroegschoolse educatie. Agenda 2030 Door de verkoop van de Eneco-aandelen heeft de gemeente Dordrecht een flinke som geld […]

Lees verder

Nationale Voorleesdagen

Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen 2021 zijn van 20 tot en met 30 januari en wordt geopend met het Nationale Voorleesontbijt op 20 januari. Op deze dag worden door het hele land – voor zover de geldende coronamaatregelen dat toestaan – in bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voorleesontbijten georganiseerd. Lokale helden, zoals brandweermannen, politie agenten en burgemeesters,  én bekende Nederlanders, nemen deel aan deze voorleesontbijten om zo […]

Lees verder
Back to top