Artikelen

Woordvoering Kadernota 2020

woordvoering kadernota 2020

Tijdens de vergadering van 25 juni, waarbij de Kadernota 2020 werd besproken, is de motie Taalpact unaniem aangenomen. In deze motie, ingediend samen met de ChristenUnie/SGP, roepen we het college op een taalpact af te sluiten. Dit taalpact heeft als doel het aantal mensen met voldoende taal-, lees-, reken- en digitale vaardigheden te vergroten. De motie roept op om de Stichting Lezen & Schrijven te betrekken bij de samenwerking met schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, welzijnsorganisaties en werkgevers.


Woordvoering

Voorzitter, op weg naar 800 jaar Dordt en daarom leek het ons een goed idee om echt de weg op te gaan…  want geweldig hoor al die feestjes maar het dagelijkse leven van de inwoners is minstens zo belangrijk. We gaan langs alle portefeuilles met een accent op die van één wethouder, dat krijg je als weggebruiker…

We zijn gestart in Wielwijk bij een stuk grond waar al diverse plannen voor zijn gemaakt maar waar nog steeds niks gebeurt. De parkeergelegenheid rond het Admiraalsplein vraagt ook nog steeds om iets meer buiten de blauwe lijntjes denken.
Dan over de Karel Doormanweg, waar we de fietsoversteek kruisen waar regelmatig ongelukken gebeuren. Gewoon Dordt ziet daarom graag hier en in vergelijkbare situaties knipperlichtjes in de grond zoals bij de afrit van de N3 in Papendrecht.

We maken een omweg via de Dresselhuysstraat in Crabbehof, waarvan iets meer dan een jaar geleden werd aangekondigd dat er een aantal tiny houses zouden komen, net als aan de Dubbeldreef in Dubbeldam. Met de tiny houses realiseer je tijdelijke woonruimte op grond waar voorlopig nog geen definitieve bebouwing komt, zoals op sommige delen in de wijk Stadswerven. En wie weet zijn er wel locaties waar ze permanent kunnen staan, wij zouden dat graag zien.

Tunnels leiden nog regelmatig tot problemen. De kettingen bij de Krispijntunnel zijn een signaal voor chauffeurs dat hun vrachtwagen te hoog is, alleen kunnen ze dan al geen kant meer op. Kunnen die kettingen niet naar een plek zodat ze nog af kunnen slaan?

Bij de blauwe tunnel op de Dubbeldamseweg zie je ook pas laat tot welke maximale hoogte je er onderdoor kan. Ik moet toegeven dat het ook wel een bepaalde amusementswaarde heeft als het de spelersbus is van een tegenstander van FC Dordrecht maar het is natuurlijk niet de bedoeling, dus horen we graag wat hier concrete oplossingen voor zouden zijn (eind september 2017, Volendam).

We nemen een kijkje op het Leerpark, waar nog heel veel gebouwd gaat worden. Het zou een perfecte plek zijn om verticale tuinen aan te leggen en we willen vragen of de wethouder hier mee aan de slag gaat.
Het Leerpark staat symbool voor ontwikkelen en leren. Voor veel mensen in de stad is dit een struikelpunt omdat ze laaggeletterd zijn. Door onze motie in november is er al veel gebeurd op dit thema. Binnen de organisatie is er sprake van meer bewustzijn en de gemeente heeft zich als werkgever aangesloten bij het Taalakkoord Werkgevers. Hier zijn we blij mee, zo geeft de gemeente Dordrecht het goede voorbeeld. Onze volgende wens is om tot een taalpact te komen in Dordrecht. Bedrijfsleven, scholen en organisaties We dienen samen met de CU/SGP hiervoor een motie in.

Inmiddels op de kruising van de Crayensteynstraat en de Krommedijk. Wij zijn met de auto, maar als je dezelfde kant op rijdt met de fiets om naar het station te gaan, is tegen de richting in oversteken veiliger dan op de officiële manier. Een jaar of tien geleden was dit een tijdelijke oplossing, voor een jaar. Wanneer gaat hier eindelijk iets veranderen?

Richting station bedenken we dat het heel goed voor de stad zou zijn om het spoor onder de grond te hebben, dat geeft zoveel meer mogelijkheden. Het betekent automatisch dat gevaarlijke stoffen geweerd worden uit de stad. Gewoon Dordt heeft dat liever dan de normen van bouwen bij het spoor anders hanteren zoals de gemeente nu doet. Ja dan kan er dichter bij het spoor gebouwd worden maar de impact als er iets gebeurt wordt steeds groter. Alles voor je doelstelling van 10.000 woningen? Wat ons betreft moet je dit niet willen…….

Via de omgeving van het station, waarbij we aandacht vragen voor mooie maar onduidelijke zebra’s door de kleur van de gebruikte stenen, komen we op de Spuiboulevard…..

Het oude belastingkantoor herinnert ons eraan dat we in de kadernota gelezen hebben dat de belastingen worden verhoogd als dekkingsmaatregel voor de beleidswensen van dit college. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat een volgend college direct mag beginnen met bezuinigen in plaats van dat er voor hen ruimte is voor nieuw beleid. Best jammer, dat korte termijn denken.

Aan de overkant ziet u dat de kade een halve cirkel vormt, een soort pleintje. Is het een idee om in het kader van de levendige binnenstad een oproep te doen voor, noem maar wat, verhuur van waterfietsen, met een klein terras?  
Verderop gaan we via de rotonde naar de Johan de Wittstraat en stellen nog net vast dat deze oversteek naar de Cornelis de Wittstraat voor fietsers ook hier best slecht is. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om dit te verbeteren?

We komen op de Visstraat, met de parkeergarage waarvan wij graag zien dat hij van kleur verschiet omdat er een aantal garages zullen verdwijnen de komende jaren. Inmiddels zijn we dan in hartje stad, tijd om onze wens te herhalen voor het op een andere manier voeden van het ondernemersfonds. Reclamebelasting is te kwetsbaar. We weten inmiddels wat niet kan, maar kijken graag naar wat wel kan.

Bij de Merwekade staan we stil bij het belang van de waterbus, een voorziening waarvan wij graag zien dat de vaartijden ruimer worden in plaats van beperkter. Tegenover ligt het Otto Dickeplein. Nog even terugkomend op de laaggeletterdheid, Gewoon Dordt organiseert in de week van de alfabetisering op dit plein een evenement, dus block 14 september in uw agenda J.

Op de Noordendijk komen we langs het Energiehuis waar nog steeds meer kan gebeuren dan nu het geval is. Aansluitend de Wantijbuurt, met het park als mooie plek voor evenementen. We rijden de buurt uit en zien tegenover de huizen van Schaerweide. Even over de nummering van deze huizen. Zou iemand snappen waar hij moet zijn als je het adres Oranjelaan 3g4 doorgeeft? Of kan dat beter?
Even een kadertje met de N3, omdat we blij zijn met de voorgenomen renovatie want wat is die weg slecht zeg… wel een vraag: blijft het ziekenhuis bereikbaar vanaf de Staart en Papendrecht tijdens de werkzaamheden?

Bijna aan het einde van de Baanhoekweg wordt hard gewerkt wordt om het gebied rond de 3de Merwedehaven geschikt te maken voor recreatie. Het gebied heeft geen verbinding met het stuk waar al sinds jaar en dag gerecreëerd wordt. Wat zou het waardevol zijn om deze wel te maken zodat de Merwelanden voor veel mensen een nog fijnere plek is om hun vrije tijd door te brengen. Daarbij hoort een lekkere duik in de recreatieplas. Helaas zorgt blauwalg ervoor dat je vaak het water niet in kan. Het is lastig om hier iets aan te doen maar Gewoon Dordt wil toch dat er onderzoek naar gedaan wordt hoe we deze voorziening kunnen gebruiken waar hij voor bedoeld is. We zetten mensen op de maan, dan zou je denken dat we hier ook wel wat op kunnen verzinnen.

Ook interessant

Ga naar de inhoud