Artikelen

(Bijna) dakloos als gezin? Wethouder Heijkoop lost het op…

dakloos als gezin

Eind augustus 2022 ontving de raad een voorstel met als titel “Maatwerk huisvesting”. Hierin wordt voorgesteld om het college de opdracht te geven ‘nieuwe oplossingen te vinden voor Dordtse gezinnen met kinderen die dakloos zijn of dreigen te worden en niet op reguliere wijze aan een woning kunnen komen’. Dat klinkt goed; op een andere manier kijken naar deze problematiek.

Direct daarna wordt de raad gevraagd om het college toe te staan een lening of garantstelling te verstrekken om woningen aan te kopen. Woningen van maximaal € 275.000, totaal 10 stuks. Daar kunnen gezinnen maximaal twee jaar wonen. En van daaruit worden ze begeleid naar een ander huis.

Nu is het niet zo dat de gemeente Dordrecht zal omvallen van € 3 miljoen. Toch is Gewoon Dordt tegen het voorstel. De gemeente is geen woningbedrijf, geen bank, geen makelaar en geen hypotheekverstrekker. Daar komt bij dat sinds 1 februari van dit jaar er in Dordrecht ‘opkoopbescherming’ is ingevoerd. Dat betekent (in het kort) dat het huis dat je koopt ook door jezelf bewoond moet worden. Met dit voorstel stap je dus niet alleen van je kerntaken als overheid af. Je past ook voor jezelf de regels aan.

En we zijn vooral tegen omdat we het met 10 huizen oplossen voor maar 10 gezinnen. Als gemeente moet je ernaar streven dat iedereen een dak boven zijn of haar hoofd heeft. Dat je zorgt voor een structurele oplossing. Dit is een druppel op een gloeiende plaat. Verantwoordelijk wethouder Heijkoop denkt goede sier te maken, terwijl hij ‘achter de schermen’ inwoners in de steek laat.

Beste Peter, we hopen dat dit voorstel niet aangenomen wordt. Dan heb je daarna de gelegenheid om met alle belanghebbenden aan de slag te gaan om aan een echte ‘out-of-the-box’, ofwel ‘buiten de kaders’ oplossing te werken. Onze inwoners die het even zelf niet redden verdienen dat.

Voorgesteld besluit:

het college opdracht te geven nieuwe oplossingen te vinden voor Dordtse gezinnen met kinderen die dakloos zijn of dreigen te worden en niet op reguliere wijze aan een woning kunnen komen; 

hiervoor bij voorkeur een PPS-constructie uit te werken (Publiek Private Samenwerking met een private partij en/of zorginstelling) waarbij een aantal passende koopwoningen met een maximale prijs van € 275.000,- kunnen worden aangekocht op de woningmarkt; 

het college mandaat te geven een lening of garantstelling te verstrekken en/of woningen aan te kopen tot een totaalbedrag van € 3 miljoen; 

toestemming te verlenen om, zo nodig, af te wijken van de regeling opkoopbescherming vanwege het maatschappelijk belang. 

Ook interessant

Ga naar de inhoud