Artikelen

Op (de) weg naar de toekomst

kadernota 2020

In Dordrecht worden de komende jaren zo’n 10.000 woningen gebouwd. De coalitie zegt dat dit nodig is om voorzieningen in de stad te kunnen blijven betalen. Er komt meer OZB binnen zodat beleidswensen uitgevoerd kunnen worden.

Het college van B&W kijkt vooral naar wat ze nu met de stad willen, welke wensen er zijn op de korte termijn. Vanaf 2023 is het aan een volgend bestuur. Gewoon Dordt denkt dat er dan weer flink bezuinigd zal moeten worden. Het is beter over een langere termijn dan een raadsperiode te kijken waar je de kwaliteit van de stad mee verhoogt.

Het begint vandaag met dagelijkse, praktische problemen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om te weinig parkeerplekken in de buurt of onveilige verkeerssituaties. Er zijn ook veel mensen voor wie lezen en schrijven lastig is, die zijn laaggeletterd. Aan al dit soort dingen moeten we zo snel mogelijk iets doen. Maar dat geldt niet alleen voor de komende drie jaar.

Het is daarom belangrijk niet alleen nu maar ook in de toekomst naar de kwaliteit van de voorzieningen in de stad te kijken. Geen pieken, geen dalen. Doen wat je moet doen, het in een keer goed doen. Een solide basis geeft voldoende ruimte om vandaag en morgen een stad te hebben om trots op te zijn.

Zie onze woordvoering en het begeleidende filmpje

Ook interessant

Ga naar de inhoud