Artikelen

Gewoon Toegankelijk

Gewoon Toegankelijk

Een stad die beter toegankelijk is voor mensen met een beperking gaat verder dan zorgen voor gehandicaptenparkeerplaatsen, geleidelijnen of het aanleggen van een helling voor een rollator. Denk bijvoorbeeld ook aan slecht onderhouden stoepen met losse tegels of overhangende struiken die voor hinder kunnen zorgen. Ook online diensten van de gemeente, zoals de website en het digitaal loket, moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Beperkingen in toegankelijkheid kunnen namelijk uiteenlopen van rolstoelgebruik tot taalvaardigheid en zicht.

Dit betekent dus dat er beleid voor moet worden gemaakt en dat mensen met een beperking serieus wordt genomen en daarbij worden betrokken. Op weg naar een inclusieve samenleving! Dit vergroot de autonomie, bewegingsvrijheid maar ook de participatie van deze groep van jong tot oud. Het beleid moet de versnippering van allerlei gemeentelijk voorzieningen voorkomen en (wettelijke) regelingen met elkaar verbinden, zoals de Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en Wet passend onderwijs.

Gewoon Dordt gaat zich dan ook inzetten voor deze groep mensen. Niet alleen omdat dat op grond van de Wet gelijke behandeling een plicht is. Maar vooral ook omdat het een morele verplichting is naar al die mensen die nu in hun vrijheid, autonomie en sociale activiteiten worden beperkt. Wij roepen u op om uw ervaringen met toegankelijkheid in Dordrecht te delen. U kunt dit
doen via de app ‘Ongehinderd’ maar u mag het ook aan ons mailen via info@gewoondordt.nl.

Het kan gaan om de toegankelijkheid van gebouwen, gemeentelijke voorzieningen maar natuurlijk ook andere plekken. Een aantal locaties in Dordrecht is al beoordeeld – zeer goed zelfs over het algemeen – maar er is nog geen feedback over de gemeente zelf.

Irene Koene
Gewoon Dordt

Gepubliceerd: Dordt Centraal Weekendeditie week 40; 5 oktober 2018.

Ook interessant

Ga naar de inhoud