Artikelen

Op de brug voor laaggeletterdheid

Week van de Alfabetisering

Op 14 september aanstaande organiseert Gewoon Dordt een middag waarin een aantal spelletjes met letters kunnen worden gespeeld. Niet alleen voor mensen die laaggeletterd zijn, iedereen is welkom om mee te doen tussen 12:00 en 16:00 uur op de Nieuwbrug.

Wij organiseren dit in het kader van de Week van de Alfabetisering die plaatsvindt van 9 t/m 15 september. Gewoon Dordt wil dat het aantal laaggeletterden in de stad afneemt. Daarom vragen we hier aandacht voor. Je hoeft je niet te schamen als bij jou het lezen en schrijven niet zo goed gaat. Er is altijd iemand die je kan helpen.

Op deze middag wordt ook het startschot gegeven van het project ‘Prominente Taalmaatjes’. Om 14:00 uur zal hier kort aandacht aan worden gegeven.

In ons land hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In veel gevallen is er ook sprake van een gebrek aan digitale vaardigheden. Omgerekend gaat het in Dordrecht om ongeveer 16.000 mensen die hulp kunnen gebruiken bij het leren lezen, schrijven en rekenen en het aanleren van digitale vaardigheden.

Ook interessant

Ga naar de inhoud