Erik-Jan Roggekamp

Nr.3

Erik-Jan Roggekamp

Erik-Jan is een echte schapekop; in Dordrecht geboren (1967), opgegroeid en bijna heel zijn leven hier gewoond. Na in meerdere wijken van Dordt te hebben gewoond is hij samen met zijn vrouw en twee kinderen voor de tweede maal neergestreken in het Reeland/Land van Valk.

Het grootste gedeelte van zijn werk heeft in dienst gestaan van de veiligheid in, onder andere in Dordt. Maar sinds kort is hij werkzaam in Den Haag bij een van de ministeries. In de schaarse vrije uurtjes moet hij ook nog tijd vinden voor zijn hobby’s, bij Jubal en de DEC (Zendamateurs) en hij werkt als vrijwilliger bij het Rode Kruis.

Politiek is ook iets wat Erik-Jan trekt. Dit vuurtje is aangewakkerd toen hij een paar jaar als nationale expert bij de Europese Commissie was gedetacheerd en is daarna niet meer uitgegaan. Ook de Dordtse politiek is hem niet onbekend. Een eerdere periode heeft Erik-Jan zich al ingezet als commissielid.

Omdat lokale politiek een heel ander verhaal is als landelijke – natuurlijk ook Europese politiek – heeft Erik-Jan er bewust voor gekozen om zich in te zetten voor een lokale politieke partij, en heeft zijn plek gevonden bij Gewoon Dordt. Gezien zijn achtergrond kijkt Erik-Jan natuurlijk naar alle facetten van het veilig kunnen wonen en leven in Dordrecht. Maar zijn ogen sluiten niet bij de rand van het eiland. Zijn aandachtspunt is dan ook dat we te weinig naar onze buren in West-Brabant kijken. Zij kijken wel veel naar Dordt. Hier is dus nog veel te winnen.

 

Back to top
Skip to content