Nr. 5

Gewoon Antoinette

GewoonMeedoen

Armoedebestrijding

Bijna 120.000 inwoners vormen onze stad. Jong, oud, de meeste mensen hebben hun leven aardig op de rit. Er zijn helaas ook veel mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen.

Gewoon Dordt wil dat mensen zich zo vroeg mogelijk melden zodat hun problemen kunnen worden opgelost voordat ze boven het hoofd groeien. Daarbij wordt de oorzaak in kaart gebracht en worden er maatregelen ingezet om herhaling te voorkomen, bijvoorbeeld taalles op maat bij laaggeletterdheid.

Bij alle lagen van de bevolking kan er sprake zijn van schuldproblematiek. Hulp door inzet van bijvoorbeeld een budgetcoach moet voor iedereen toegankelijk zijn. Net als de afkoop van schulden door de gemeente.

Mensen op weg helpen

Bij veel regelgeving in ons land is de controle doorgeschoten en lijkt wantrouwen het leidend principe. Wij willen graag uitgaan van vertrouwen, van het versterken van zelfredzaamheid en van zo weinig mogelijk regels. Centraal staat voor ons de vraag hoe we als lokale overheid mensen het best op weg kunnen helpen. Geef mensen de controle over hun eigen leven en bied hulp die aansluit bij hun behoeften en waar zij dat nodig vinden. Zeker waar het om hulpverlening aan jongeren gaat weten ouders vaak het beste wat hun kind nodig heeft.

Sociale acceptatie

Wij hebben aandacht voor alle inwoners in de stad, iedereen moet kunnen zijn wie hij is. Helaas zien we dat de sociale acceptatie van lhbti+ nog steeds te wensen overlaat.

Dit leidt vaak tot eenzaamheid, uitsluiting en andere problemen. Om de emancipatie van jonge èn oudere lhbti+ te bevorderen blijft de gemeente inzetten op voorlichting bij scholen, sportverenigingen en culturele gemeenschappen. Rolmodellen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Wie kan, werkt

Wij willen dat iedereen meedoet in de samenleving. Voor mensen die geen betaald werk hebben is het niet altijd even makkelijk om aansluiting te vinden of te houden. Gewoon Dordt vindt het belangrijk dat ook zij voelen dat ze een rol hebben in de samenleving. Dat versterkt het zelfvertrouwen en de eigenwaarde. We kijken individueel waar ieders kansen liggen en maken aan de hand daarvan afspraken. Dit kan zijn voor een traject op maat dat leidt naar passend betaald werk of voor een zinvolle invulling van de dag.

Gewoon Dordt vindt dat een beloning ter hoogte van maximaal de vrijwilligersvergoeding als extra mag worden ontvangen. Met de kleine groep die absoluut niet meewerkt gaat de gemeente in gesprek.

Stage- en ervaringsplekken

Voldoende arbeidsplekken op verschillende niveaus, dat is waar de gemeente op inzet. Er wordt verwacht van bedrijven en organisaties ook mensen aan te nemen die voor minder dan 100% inzetbaar zijn.
In samenwerking met het onderwijs wordt gezorgd voor goede stage- en werkervaringsplekken. De gemeente Dordrecht biedt daarom zelf voldoende stagemogelijkheden voor mensen met (v)mbo-opleidingen en werkplekken voor de mensen die minder dan 100% inzetbaar zijn.

Antoinette de Fouw

Ga naar de inhoud