Nr. 10

Gewoon Marjolein

GewoonOndernemen

Vergunningstrajecten snel en correct

Een goed vestigingsklimaat is belangrijk om Dordrecht economisch te laten groeien. Bedrijven die zich willen vestigen in Dordrecht of die binnen de stad verhuizen krijgen te maken met vergunningstrajecten. Die lopen nog steeds niet altijd soepel en duren vaak te lang.

Gewoon Dordt vindt een uitbreiding van het ondernemersloket hiervoor noodzakelijk. Iedere ondernemer krijgt een vaste contactpersoon bij de gemeente toegewezen.

Deze contactpersoon kent de weg en heeft dusdanige bevoegdheden dat hij of zij binnen de gemeente maar ook bijvoorbeeld bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-zuid (OZHZ) die informatie op kan vragen die zekerheid geven en garantie bieden dat een vergunning correct is. 

De doorlooptijden tussen vergunningaanvraag en verlening is nu veel te lang. Gewoon Dordt wil dat vergunningen verstrekt worden binnen een week na afronding van de wettelijke termijn waarop zienswijzen kunnen worden ingediend.

Ondernemersrisico kent grenzen

Er komt een duidelijke regel voor het compenseren van ondernemers voor omzetverlies dat buiten het ondernemersrisico ligt en door toedoen van de gemeente is veroorzaakt. Een ondernemerscoach pakt dit op samen met de ondernemer. Samen kijken zij wat er nodig is om minimaal de vaste lasten te betalen om de onderneming boven water te houden.

Ondernemersfonds voor de hele stad

Gewoon Dordt is blijven herhalen dat het ondernemersfonds in zijn huidige vorm moet worden afgeschaft. Onze roep is gehoord, de reclamebelasting wordt afgeschaft en vervangen door een bijdrage op de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Op deze manier betalen alle ondernemers in de stad mee en krijgen wijkwinkelcentra en industrieterreinen ‘trekkingsrecht’ waar projecten mee opgezet kunnen worden.

Centrum kleiner en krachtiger Het kernwinkelgebied (centrum) waar vooral de landelijke ketens gevestigd zijn, mag kleiner. Zo komt een krachtig centrum en worden wonen en couleur locale gemengd in de aanloopstraten naar de binnenstad.

Marjolein Gort

Ga naar de inhoud