GewoonDordt programma

GewoonOndernemen

Een goed vestigingsklimaat is belangrijk om Dordrecht economisch te laten groeien. Bedrijven die zich willen vestigen in Dordrecht of die binnen de stad verhuizen krijgen echter te maken met vergunningentrajecten die niet soepel en over een te lange periode lopen. Gewoon Dordt vindt een upgrade van het ondernemersloket hiervoor noodzakelijk. Iedere ondernemer krijgt een vaste contactpersoon bij de gemeente toegewezen.

Een ondernemer krijgt echter te maken met meer dan alleen het ondernemersloket. De contactpersoon kent die paden en heeft dusdanige bevoegdheden dat hij binnen de gemeente maar ook bijvoorbeeld bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-zuid (OZHZ) die informatie op kan vragen die de ondernemer zekerheid geven en hem de garantie bieden dat een verstrekte vergunning correct is. De doorlooptijden tussen vergunningaanvraag en verlening is nu veel te lang. Gewoon Dordt wil dat vergunningen verstrekt worden binnen een week na afronding van de wettelijke termijn waarop zienswijzen kunnen worden ingediend.

Er komt een duidelijke regel voor het compenseren van ondernemers voor geleden omzetverlies die buiten het ondernemersrisico ligt. Dit kan een ondernemerscoach zijn, die afstemt met de ondernemer wat er nodig is om minimaal vaste lasten te betalen en een basisbedrag om de onderneming boven water te houden. Geen ondernemer hoeft beter te worden van gemeenschapsgeld maar het kan zeker niet de bedoeling zijn dat een ondernemer gedupeerd wordt door toedoen van de overheid.

Gewoon Dordt is blijven herhalen dat het ondernemersfonds in zijn huidige vorm moet worden afgeschaft. Onze roep is gehoord, de reclamebelasting wordt afgeschaft en vervangen door een bijdrage op de OZB. Op deze manier betalen alle ondernemers in de stad mee en krijgen wijkwinkelcentra en industrieterreinen ‘trekkingsrecht’ waar projecten mee opgezet kunnen worden.

Het kernwinkelgebied waar vooral de landelijke ketens gevestigd zijn, mag kleiner. Zo is er sprake van een krachtig centrum en worden wonen en colour locale gemengd in de aanloopstraten.

Ga naar de inhoud