GewoonDuurzaam

Landelijk bepaalt

De grootste inzet op het gebied van duurzaamheid komt vanuit de landelijke overheid. Hier en daar windmolens als particulier initiatief vinden wij geen goed idee. Een op elkaar afgestemde mix van niet-fossiele energiebronnen juichen wij wel toe.

Groene maatregelen

Om hittestress in de stad zoveel mogelijk te voorkomen steunt Gewoon Dordt maatregelen als verticale tuinen en groene daken. Zonnepanelen moeten zowel in het centrum als de negentiende-eeuwse schil worden toegestaan, zolang deze met respect voor de omgeving worden aangebracht.

Geleend groen

Om een bijdrage te leveren aan de buurt kunnen bewoners een stukje openbaar groen adopteren en met elkaar onderhouden. De gemeente zorgt voor het geschikt maken van de grond en de aanplanting van het groen.
De gemeente kan ook op aanvraag een perkje of geveltuin aanleggen bij een huis wat onderhouden wordt door de bewoner.

Ga naar de inhoud