GewoonWonen

Groei betekent ook voldoende huisvesting

Gewoon Dordt heeft ingestemd met de woonvisie van het college van B&W. Al lag de nadruk naar ons oordeel iets te veel bij de (te) dure huizen. Wij zijn voor groei van de stad van 120.000 naar 140.000 inwoners.
We willen een ruimer aanbod van Hbo-opleidingen en van hoogwaardig techniek onderwijs op elk opleidingsniveau. Daar hoort voldoende jongerenhuisvesting bij. Daarnaast willen wij een aantrekkelijke stad zijn voor jonge gezinnen en starters. Dat betekent dat in de volgende fase het woningaanbod wordt uitgebreid met starterswoningen, betaalbare grondgebonden woningen, appartementen en sociale huurwoningen.

Wij willen meer aandacht voor tijdelijke huisvesting en oplossingen zoals ‘containerwoningen’ en ‘tiny houses’. Van projectontwikkelaars die dure huizen bouwen, verwachten wij dat zij daarnaast bouwen in een betaalbare klasse.

Particulier opdrachtgeverschap

Gewoon Dordt ziet graag dat er ruimte bestemd of toegewezen wordt voor particulier opdrachtgeverschap. Door grondprijs en bouwkosten te laten betalen door de particulieren die zich verenigen in een collectief of die individueel op vrije kavels bouwen. Het gaat grondspeculatie tegen en het haalt de projectontwikkelaar ertussenuit. Hierdoor hebben kopers een betere prijs en zijn zij niet afhankelijk van omstandigheden in de bouwmarkt.

Ruimte voor particulier opdrachtgeverschap is bouwen op maat, precies dat wat de koper graag wil kopen om in te wonen. 

Verder zonder welstandscommissie

De welstandscommissie wordt afgeschaft. Nieuwe plannen kunnen getoetst worden aan een omgevingsplan waarin de belangrijkste eisen om te bouwen in de gemeente zijn vastgelegd. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat er ook rekening wordt gehouden of er sprake is van beschermd (historisch) stadsgezicht. Gewoon Dordt wil dat plannen altijd vooraf besproken worden met de mensen in de buurt voor zoveel mogelijk draagvlak.

Ga naar de inhoud