GewoonVeilig

Dynamische verlichting

Alle inwoners moeten zich veilig voelen in de stad, in hun wijk, onderweg, als zij boodschappen doen of uitgaan. Dynamische verlichting zoals slimme fiets- of voetpadverlichting draagt bij aan de deze sociale veiligheid: het licht rijdt of loopt als het ware met je mee. Dit bespaart energie en de natuur wordt minder belast met lichtvervuiling. We willen dat dit vooral wordt toegepast in de buitenwijken.
Op sommige plekken in de stad wordt het veiliger door cameratoezicht; de rol van handhaving en politie is altijd belangrijker.

Giftreinen op andere route

Een van de grootste risico’s op het gebied van externe veiligheid is het vervoer van gevaarlijke stoffen door de stad en over het water. Gewoon Dordt wil dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt door giftreinen via een andere route te laten rijden.

Verkeersveiligheid

Voor het verkeer geldt dat wegen, rotondes en pleinen moeten worden ontworpen met ‘veiligheid’ als belangrijkste eis. In drukke gebieden is de auto te gast, zodat er voldoende ruimte is voor voetgangers en fietsers. In de 30km zones zijn de wegen als zodanig ingericht, zodat de situatie ook echt veiliger wordt.

Ga naar de inhoud