GewoonOnderweg

Bereikbaarheid

Alle wijken in de stad moeten goed bereikbaar zijn. Bij wegafsluitingen moet gekeken worden welke maatregelen genomen kunnen worden om de overlast te beperken. Dit eventueel in samenspraak met andere organisaties die met het werk aan de weg te maken hebben.

Parkeren

De parkeerdruk voor bewoners in de binnenstad is groot. Het maximum aan vergunningen is overschreden en daardoor rijden mensen rondjes voordat ze hun auto kwijt kunnen. Wij stellen voor dat waar mogelijk parkeergarages ‘van kleur verschieten’ waardoor deze alleen nog maar toegankelijk zijn voor bewoners. Dit geeft ook weer ruimte voor de ontwikkeling van woningen boven winkels die nu stilstaat omdat er per se sprake moet zijn van parkeren op eigen terrein (POET).

De historische binnenstad zal mooier worden als de auto’s uit het straatbeeld verdwijnen. Dan moeten er wel alternatieven komen om de bewoners hun auto te laten parkeren. Gewoon Dordt wil dat goed onderzocht wordt wat een goede oplossing hiervoor is. Eentje die voldoende plaatsen biedt zodat we het in een keer goed doen.

Voor bezoekers aan de binnenstad en toeristen willen wij een speciaal (laag) tarief in de parkeergarages aan de rand van het centrum. Het heeft onze voorkeur vanaf deze locaties, en in de toekomst vanaf een extra parkeergelegenheid aan de rand van de stad, bezoekers met een comfortabele pendel te laten vervoeren.

Deelvervoer

Deelvervoer (auto’s, fietsen, scooters) zal een steeds groter aandeel krijgen in Dordrecht. Het biedt voor veel mensen een voordelige optie om zich te verplaatsen. Gewoon Dordt is positief over deze ontwikkeling maar vindt dat de gemeente strengere afspraken moet maken over het parkeren van scooters. Steeds vaker gebeurt het dat stoepen volledig geblokkeerd worden en daardoor niet toegankelijk zijn.

Openbaar vervoer voor senioren

Het openbaar vervoer voor 65-plussers hoeft van ons niet gratis te zijn. Het kost de gemeente veel geld terwijl de senioren al standaard korting krijgen zonder deze Dordtse regeling. Wij zien liever dat het deur-tot-deur vervoer terugkomt voor in ieder geval mensen van 75 of ouder. Zij kunnen dan weer zelfstandig reizen met de Drecht- of de wijkhopper tegen (een kleine) betaling.

Ga naar de inhoud