GewoonVooruit

Ieder kind de juiste ondersteuning

Het is belangrijk dat alle kinderen in Dordrecht zoveel mogelijk de kansen benutten die er voor hen liggen. Op een gedeelte van de scholen wordt aandacht besteed aan onderwijsachterstanden waar de gemeente extra geld voor heeft gegeven. Dat helpt veel kinderen die moeilijker mee kunnen.

Kinderen die goed kunnen leren of die hoogbegaafd zijn, zijn voor Gewoon Dordt net zo belangrijk om in te investeren. Is het niet met geld dan zeker met de juiste ondersteuning. Want ieder kind heeft, ongeacht aanleg, nodig dat iemand het wijst op zijn of haar mogelijkheden. Ieder kind moet zich gesteund voelen. Daar ligt wat ons betreft een eerste verantwoordelijkheid voor ouders en familie. Waar nodig gaat school en/of gemeente met de ouders in gesprek voor maatwerk.

Laaggeletterdheid blijvend punt van aandacht

Het aantal mensen dat laaggeletterd is neemt toe. Dordrecht zit ruim boven het landelijk gemiddelde. Zo’n 18.000 mensen hebben moeite met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. Gewoon Dordt draagt een klein stukje bij aan het bestrijden ervan met het organiseren van het Taalmaatjes-project. We hebben in de afgelopen periode constant aandacht gevraagd voor het gebruiken van makkelijke taal door de gemeente. Er zijn stappen gezet maar we zijn er nog niet. Hier blijven we ons voor inzetten.

Een slimme stad

Dordrecht wil een slimme stad zijn. Digitale informatie wordt verzameld en gedeeld zodat inwoners bijvoorbeeld weten waar geparkeerd kan worden en wat de waterstanden zijn. Dit zijn ontwikkelingen waarin onze stad richting toekomst kan groeien.

Ga naar de inhoud