Artikelen

Welstandsnota akkoord, betrekken inwoners kan beter

welstandsnota

Afgelopen woensdagavond stond de herziene welstandsnota op de agenda van de commissie Fysieke Leefomgeving. Omdat er ook een gesprek was met de Welstandscommissie, is de politieke behandeling door tijdgebrek een week doorgeschoven. Gewoon Dordt, één van de partijen die op agendering aandrong, heeft vooral politieke vragen.
Is de huidige welstandscommissie wel geschikt voor de Omgevingswet die – al wordt het bijna zeker een nog een jaar uitgesteld – straks van kracht wordt? Passen haar opdracht en taken bij die nieuwe wet die onder andere is bedoeld om inwoners in de gemeente meer invloed te geven op de ontwikkeling van de buurten en wijken waarin zij wonen? 

Ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit worden straks ‘integraler’ afgewogen. Dat is voor politici al behoorlijk lastig, maar inwoners moeten in de toekomst ongetwijfeld op een andere manier worden begeleid als zij zich met een bouwplan melden bij de gemeente. Ze moeten bovendien – meer dan nu gebeurt – worden betrokken bij plannen in hun directe woon- en leefomgeving. Dit lijkt goed geborgd in de gewijzigde welstandsnota. Toch benadrukt Gewoon Dordt dat het samen optrekken van inwoners en gemeente zich niet alleen tot bouwplannen moet beperken.

Ook interessant

Ga naar de inhoud