Artikelen

Bezwaren tegen voorgestelde locatie azc Dordrecht

bezwaar locatie azc dordrecht

Op 23 februari was er een informatieavond voor omwonenden van de Dordtse Kil IV over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (azc) op die plek. De omwonenden van buurtschap de Tweede Tol waren erg bezorgd over het plan en voelen zich in de steek gelaten door het college van B&W. Gewoon Dordt vindt dat Dordrecht met de opvang van honderden Oekraïners en met de tijdelijke hulp om de druk op Ter Apel te verlichten al veel heeft gedaan. Vooruitlopen op de Spreidingswet hoeft van ons niet direct.

De gekozen locatie1 vinden wij niet logisch. De bereikbaarheid van het azc daar is lastig en zorgt voor veel druk op de krappe Zeedijk. Bovendien staat er op de voorlopig gekozen locatie windmolens. In ons land verbieden we de bouw van woningen dichtbij windmolens. Dat is niet voor niets. Er gelden regels voor windmolens vlakbij woningen vanwege geluidsoverlast en bewegende (slag)schaduw.2 In 2019 vielen er bladen van een windmolen bij Jorwerd. In 2022 gebeurde dat vlakbij Enschede en in januari van dit jaar brak er bij Zeewolde een kolossale wiek van een windmolen. Daar wil je geen mensen vlak onder hebben wonen. De beoogde locatie lijkt ons dan ook ongeschikt.

Als het college de rijksoverheid een idee wil aandragen voor een locatie voor een azc, dan moet dat op een betere plek komen. Volgens wethouder Van Benschop is er geen andere plek dan deze beschikbaar op het eiland van Dordt.

De bouw van een azc is voor een bepaalde periode en vergt geen wijziging van bestaande bestemmingsplannen. Als het dan toch tijdelijk gebeurt, kun je volgens Gewoon Dordt kiezen voor locaties die je niet permanent zou willen bebouwen. Dan komt bijvoorbeeld de Zuidpolder in beeld. Geen windmolen, wel ruimte en beter te bereiken. Ons advies aan het college is dan ook om toch een ‘Plan B’ te hebben. Want niet alleen de bewoners van de Tweede Tol, maar ook wij zien grote bezwaren tegen de nu voorgestelde locatie.

1. “Een stuk grond aan de Burgemeester Van der Dussenstraat, hoek Aquamarijnweg”. Dordrecht.nl
2. ‘Welke regels gelden er voor windmolens vlakbij een woonwijk?’ Rijksoverheid.nl
Afbeelding: Google Street View

Ook interessant

Ga naar de inhoud