Artikelen

De buur(t) betrekken

De buurt betrekken

maar dan wel op tijd

Regelmatig luisteren wij als lokale politici naar Dordtenaren die inspreken over op stapel staande bouwplannen in hun directe leefomgeving. Het is ons opgevallen dat de insprekers steeds vaker aangeven dat zij zich niet serieus genomen voelen.

Dit komt onder meer doordat omwonenden vaak in een veel te laat stadium betrokken worden. De plannen zijn dan inmiddels te ver gevorderd om er iets aan te veranderen. En waar nog ruimte is dat omwonenden hun inbreng (zienswijze) geven, komt er vanuit de gemeente een afstandelijke, formele en defensieve reactie. Dit terwijl de inspraak echt niet alleen wordt ingegeven door een ‘niet in mijn achtertuin-gevoel’. Meestal zijn omwonenden juist blij dat er gebouwd gaat worden en zijn ze positief over de voorliggende plannen. Plannen die nog net iets beter zouden zijn als de buurt eerder was meegenomen.

Gewoon Dordt vindt dat een hoop frustratie in de stad wordt voorkomen als de communicatie beter is. Dat u als inwoner vooraf een idee krijgt wat er in uw buurt gaat gebeuren. Dat u daadwerkelijk iets mee kunt geven waardoor een plan op meer draagvlak kan rekenen. 

Er komt nieuwe wetgeving aan (Omgevingswet) waarin u meer ruimte heeft die invloed uit te oefenen op uw directe leefomgeving. Dat u echt mee kan praten over de bouwplannen in uw omgeving. Gewoon Dordt juicht dat toe. Niet meer van bovenaf door een college van B&W plannen laten ‘uitrollen’, maar u als inwoner vanaf het begin kritisch laten meedenken. Wij denken dat dit niet alleen een positieve invloed heeft op bouwplannen maar ook op uw vertrouwen in de politiek. 

Bron: Dordt Centraal, Midweekeditie  28/10/2020

Ook interessant

Ga naar de inhoud