Artikelen

Gewoon Duiden

duidingsvergadering

Op dinsdag 21 september 2021 heeft in de raad een zogenaamd duidingsdebat plaatsgevonden. De aanleiding was het opstappen van zes fractieleden van Beter voor Dordt waardoor de coalitie een minderheid heeft in de raad.

Daarnaast werd hierdoor opvolging van Piet Sleeking als wethouder onlogisch en gaf de coalitie aan de vacature niet in te willen vullen. Hieronder de woordvoering die fractievoorzitter Irene Koene heeft uitgesproken.

Woordvoering duidingsdebat

“Voorzitter, de noodzaak om dit duidingsdebat met elkaar te hebben is het opstappen van zes raadsleden van Beter voor Dordt die inmiddels door het leven gaan als Fractie Nijhof. Hierdoor heeft de coalitie geen meerderheid meer die sowieso al krap aan was sinds de komst van de heer Van der Klaauw naar onze partij. Belangrijk hierbij is dat deze laatste al voor zijn komst heeft aangegeven de punten uit het coalitieakkoord blijvend te steunen en dat hebben wij als Gewoon Dordt onderstreept omdat ook wij dat belangrijk vinden.

Van de zes opstappers begrepen wij in eerste instantie dat ook zij dit zouden blijven doen, tenminste, zo stond het in hun verklaring die op 20 juli is verstuurd naar ons als collega-raadsleden, ik citeer: zij (de zes dus) blijven zich committeren aan het geldende coalitieakkoord. Op 30 augustus werd ik in de middag gebeld door een lid van de fractie die toen nog geen naam had en daarin klonk het toch iets anders, het zou namelijk minder vanzelfsprekend zijn dan zoals wij het hadden begrepen.

Al snel kwamen wij tot de conclusie dat de leden van de fractie Nijhof zichzelf in het college hadden bedacht, dat gonsde zo hier en daar, want ja, zij waren nu natuurlijk de grootste partij. En dan zou de heer Gündogdu alsnog wethouder kunnen worden, wat niet lukte toen hij nog bij de BvD zat. Oh ja, en de positie van wethouder Stam stond wat hen betreft ter discussie want ja, die heeft nog maar een zetel achter zich. Dit komt allemaal over als dat je al wisselgeld wilt terwijl je nog niet een streep hebt verdiend om op te staan.

Even een stukje terug voorzitter, dat het zo te zeggen personeelsmanagement binnen Beter voor Dordt al jaren te wensen overlaat was voor iedereen die in de politiek zit of ertegenaan schuurt vrij duidelijk. Het is dan ook logisch dat er onrust ontstaat, dat mensen zich niet meer veilig voelen en onzeker worden over hun positie binnen een partij of om zich heen gaan slaan uit onmacht.

Toch hebben deze zes mensen elkaar wel door dit alles gevonden en hebben zij samen actie ondernomen. Wat wij bij Gewoon Dordt overigens niet begrijpen is dat je met zes man/vrouw opstapt in plaats van dat je het vertrouwen opzegt in de ene die er dan nu nog zit maar dat zal onze logica zijn. Niet dat de coalitie dan nog een meerderheid had gehad overigens.

Wij begrijpen ook niet dat je in paniek moet raken dat na vandaag nog maar 4 wethouders actief zijn. Bij de commissies over de kadernota stond op de agenda de naam van wethouder Sleeking alle keren in combinatie met een andere portefeuillehouder. Je streept dus vanmiddag overal de naam Sleeking weg en dan lijkt het opgelost. Gisteren kregen we een raadsinformatiebrief over de herverdeling van de portefeuilles en daar trekken we de conclusie uit dat het ongeveer zo zal gaan. Daarnaast, een wethouder maakt onderdeel uit van een college dat met elkaar besluiten neemt, dat doet niemand alleen en wij hebben daarom weinig zorgen over de continuïteit in bestuur.

Wat wij wel willen benadrukken voorzitter is dat we van de coalitie die er nu is een nederige houding verwachten in de resterende periode tot een volgend college zal aantreden. Met 14 mensen tegenover 25 kan dat ook niet anders denken wij.

Gewoon Dordt zal de coalitie zoals altijd kritisch volgen en denkt tegelijkertijd zoals altijd constructief mee. Vooral omdat onze inwoners en ondernemers het verdienen dat wij zorgvuldig omgaan met wat er in de stad nodig is en wat er moet gebeuren. Dat is een verantwoordelijkheid die niet alleen bij de coalitie ligt, die ligt gewoon bij ons allemaal.”

Ook interessant

Ga naar de inhoud