Artikelen

Gewoon vragen

gewoon vragen

Vanuit Gewoon Dordt wilden wij vanavond vragen stellen aan het college. De vragen gingen over de verplaatsing van de Oranjerie die op het terrein van Woonbron staat. Deze vragen mogen naar het oordeel van de voorzitter van het vragenuurtje niet worden gesteld. We moeten een raadsvoorstel van het college afwachten. Het ontlokte Gewoon Dordt-commissielid Gertjan Kleinpaste de opmerking: “Je mag in Dordrecht het college kennelijk pas vragen wat ze hebben gegeten, als de drol al in de wc-pot ligt.”

Gewoon Dordt wil nu al vragen stellen. Niet pas als er een raadsvoorstel ligt. Het college heeft ook al via de media laten weten wat zijn plan is. Het lijkt Gewoon Dordt dus belangrijk daarover vragen te mogen stellen.

Dit wilden wij vragen:

Op 12 januari jl. lazen we in AD de Dordtenaar dat de verpauperde Oranjerie die op het terrein van Woonbron staat verplaatst zal worden naar de tuin achter het Duurzaamheidscentrum Weizigt. Daar wordt het gebouw gerestaureerd om als koffiehuis/daghoreca te worden gebruikt. Goed nieuws, ware het niet dat hiervoor een ander markant bouwwerk, de fraaie oude kas die in de tuin van Weizigt staat, moet worden gesloopt.

Daarom heeft Gewoon Dordt de volgende vragen:

  1. Welke locaties heeft het college onderzocht voordat het tot deze locatie heeft besloten?
  2. Waarom is het (nog) niet gelukt in de tuin van het koetshuis of het aangrenzende Weizigtpark een scenario uit te werken waarbij beide markante bouwwerken worden gespaard en grondig opgeknapt?

Ook interessant

Ga naar de inhoud