Artikelen

Hoger onderwijs vs Sport(park), tussenstand 1-0

garantstelling

Op dinsdag 11 februari is er door wethouder Peter Heijkoop een mededeling gedaan over de komst van Dordrecht Academy naar het Leerpark. Als Den Haag ‘ja’ zegt en een licentie verstrekt, dan komt er een campus waar een aantal hogescholen samen tweejarige opleidingen voor hoger onderwijs gaan aanbieden. Deze opleidingen leveren een associate degree op (niveau 5).

Raadsvoorstel

Gewoon Dordt verbaast zich over het gemak waarmee de wethouder het over het verstrekken van een renteloze lening heeft van 10 miljoen. Daarnaast is er sprake van een subsidie van 5 miljoen. Wij hebben daarom gevraagd dat er in het raadsvoorstel in ieder geval duidelijk vermeld staat:

  • de motivatie om een renteloze lening te verstrekken aan zogenaamde bekostigde opleidingen;
  • welke garantstelling er afgegeven wordt en door wie;
  • in hoeveel jaar het terugbetaald wordt;
  • wie de 5 miljoen euro subsidie verstrekt waarover wordt gesproken;
  • wat de scholen zelf betalen;
  • en of er geen sprake is van staatssteun.

We vinden het erg belangrijk dat er in Dordrecht hoger onderwijs is en dat er daardoor meer studenten in de stad rondlopen. Studenten die door een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven ook in onze stad terecht kunnen voor een stage of uiteindelijk om hier te werken. Die zich ontwikkelen waardoor ook de stad zich ontwikkelt.

Maatschappelijk belang

Maar wat ons betreft is het wat krom dat dit bij wijze van spreken met een hamerslag erdoor is omdat de coalitie dit wil. Waar bij andere initiatieven alleen maar beren op het pad gezet worden. Initiatieven die wat ons betreft ook van maatschappelijk belang zijn. Je zou zelfs kunnen denken aan bijvoorbeeld een samenwerking met een sportpark? Dat vraagt om een creatieve geest en daar kunnen we dit college meestal niet snel op betrappen.

We kijken uit naar het raadsvoorstel en het debat en zullen toch proberen politieke keuzes als deze te nuanceren. Zodat er voor andere initiatieven meer ruimte en meer mogelijkheden komen om ook die te realiseren.

* De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. 

Ook interessant

Ga naar de inhoud