Artikelen

Huisvesting: maatwerk of broddelwerk 

huisvesting maatwerk

Dinsdag 13 december praat de politiek verder over het collegevoorstel tien huizen te kopen om daar tien gezinnen in te huisvesten (maximaal voor twee jaar) die om uiteenlopende redenen zonder woning zijn komen te zitten. 

De beeldvormende bespreking en de eerste oordeelsvormende vergadering liepen niet van een leien dakje. Vooral de gekunstelde afspraak dat politieke partijen elkaar en de wethouder niet mogen interrumperen frustreerde een levendig debat. Terwijl de meeste partijen juist graag met elkaar wilden debatteren over de standpunten. De vorm won het van de inhoud.

Knelpunt is dat de gemeente recent een regeling heeft getroffen die is bedoeld als opkoopbescherming van betaalbare huizen. Het moet speculatie en huisjesmelken tegen gaan door kopers te verplichten zelf in hun verworven vastgoed te gaan wonen. Hoe doe je dat dan als gemeente wanneer tien huizen wilt opkopen? 

Gewoon Dordt vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en dus zelf geen uitzonderingspositie moet claimen. Ook al dient het een op zichzelf goed doel. Zij het dat die tien huizen een druppel op de gloeiende plaat zijn. Het vraagstuk vraagt om meer en structureler oplossingen.

Wij vinden dan ook dat de gemeente voor zichzelf geen uitzondering moet willen creëren. Wanneer je private partijen verbiedt betaalbare huizen op te kopen om sectie gaan verhuren, moet je dat zelf ook niet doen. Denk dan iets langer na over de problematiek en kom met een oplossing die en structureel is en meer gezinnen die in de problemen zitten effectief ondersteunt. 

Maatwerk is prima. Broddelwerk is dat niet. Onze oproep aan het college is om het voorstel terug te nemen en met een betere oplossing te komen. 

Voorgesteld besluit:

het college opdracht te geven nieuwe oplossingen te vinden voor Dordtse gezinnen met kinderen die dakloos zijn of dreigen te worden en niet op reguliere wijze aan een woning kunnen komen; 

hiervoor bij voorkeur een PPS-constructie uit te werken (Publiek Private Samenwerking met een private partij en/of zorginstelling) waarbij een aantal passende koopwoningen met een maximale prijs van € 275.000,- kunnen worden aangekocht op de woningmarkt; 

het college mandaat te geven een lening of garantstelling te verstrekken en/of woningen aan te kopen tot een totaalbedrag van € 3 miljoen; 

toestemming te verlenen om, zo nodig, af te wijken van de regeling opkoopbescherming vanwege het maatschappelijk belang. 

Agenda 13 december: Sociaal domein: Maatwerk huisvesting - Raadsvoorstel.

Ook interessant

Ga naar de inhoud