Artikelen

Jongeren centraal tijdens Lagerhuisdebat

GD Lagerhuisdebat

“Beste gezellig”, was de reactie van de jongeren die 30 november ons tweede Lagerhuisdebat in The Movies hadden bijgewoond. De Jongerenraad Dordrecht, die ook nog even de gelegenheid kreeg om zich voor te stellen aan de aanwezigen, en R-Newt waren goed vertegenwoordigd en hadden een belangrijke inbreng.

Drie onderwerpen stonden op het programma binnen het centrale thema ‘Leven in de stad’: wonen, diversiteit en jong!

Wonen

Rob Hagens, sociaal geograaf en planoloog, leidde de eerste stelling in. Hij pleitte voor intergenerationele (hoog)bouw. Vergrijzing en langer zelfstandig willen wonen noodzaakt tot andere woonconcepten. Geen bejaarden in bejaardenhuizen, jongeren in studentenflats, gezinnen in rijtjeshuizen tussen andere (jonge) gezinnen. Het is tijd om al deze verschillende groepen juist samen laten wonen. En gezien het gebrek aan ruimte op de grond, kan dat het beste in de hoogte. “The sky is the limit”, reageerde een van de jongeren.

In het debat werden de voors en tegens van hoogbouw naar voren gebracht; mag je nou wel of niet hoger dan de Grote Kerk (72 meter), willen we dat ook? Aan het bij elkaar wonen van verschillende generaties zagen de aanwezigen eigenlijk alleen maar voordelen. De jongeren maakten duidelijk dat er voor hen vrijwel helemaal geen beschikbare woonruimte is. Dus voor hen is bijna alles welkom.

Diversiteit

Dat diversiteit een breed begrip is, bleek uit de woorden van Robert Kaijser die de inleiding deed op dit onderdeel van de avond. Hij schetste een aantal situaties over waarin mensen van elkaar kunnen verschillen in zichtbare en minder zichtbare dingen en stelde daarbij de vraag: “Is anders ook slechter?”.

Naast voorbeelden over hoe treinreizigers wel of niet aangesproken moeten worden met dames en heren, passagiers of andere genderneutrale termen bracht hij ook het volgende in: “Waarom vindt iedereen het heel gewoon om thuis een genderneutraal toilet te hebben maar worden wij als mannen en vrouwen gescheiden zodra je buitenshuis bent? Zijn stelling luidde dan ook: “Er moeten in Dordrecht openbare toiletten komen waar iedereen door elkaar in een grote ruimte met afsluitbare toiletten en urinoirs terecht kan.

De deelnemers aan het debat zagen geen zwaarwegende bezwaren tegen een genderneutraal (openbaar) toilet. Wel was er oog voor eventuele ongemakkelijke situaties die dit met zich mee zou kunnen brengen. Bouwtechnisch zou met name rond urinoirs rekening moeten worden gehouden met de privacy, voor man én vrouw.

Jong!

Tim Landa (19 jaar) leidde na de pauze het laatste onderwerp in: Hoe is het om jong te zijn in Dordrecht? Is er wel genoeg te doen? Waarom gaan de jongeren liever naar omliggende steden als Breda en Rotterdam? En vooral: hoe hou je de jongeren in je stad?

Dit debat liet wat meer diversiteit in meningen zien. Sommigen vonden het prima, wat rust in de stad, lekker een beetje saai. Anderen wilden wel wat meer activiteiten zien. Niet alleen jaarlijks georganiseerde evenementen als Big Rivers, wat grotendeels bezocht wordt door ouderen, maar vaste plekken om uit te kunnen gaan. Dat je Dordrecht niet kan vergelijken met steden als Tilburg, Breda of Rotterdam was iedereen het over eens.

Er werd ook weer teruggegrepen op het eerste onderwerp: wonen. De jongeren gaven aan dat ze eerder door het gebrek aan leuke en betaalbare woonruimtes de stad uit gejaagd worden dan door een gebrek aan uitgaansmogelijkheden.

Voor herhaling vatbaar

In de lokale politiek is het belangrijk contact te houden met de inwoners van je stad. Het is nodig dat je weet wat er speelt en dat inwoners de gelegenheid krijgen dat te vertellen. Volgend jaar gaan we dan ook zeker verder met dit format!

Wil je tussentijds je hart luchten? Mail ons dan op info@gewoondordt.nl.

Ook interessant

Ga naar de inhoud