Artikelen

Lef en ambitie: parkeren onder water

parkeren onder de haven

Van politici mag je verwachten dat ze een toekomstvisie hebben. Dat ze de stad leefbaar en mooi willen doorgeven aan volgende generaties. Een autoluwe binnenstad past binnen zo’n visie.
De helft van de openbare ruimte wordt gebruikt om auto’s te parkeren. Gewoon Dordt is niet tegen auto’s maar we vinden parkeren voor de deur niet vanzelfsprekend. Wel dat dat iedere voordeur met de auto bereikbaar moet zijn.

Auto’s van straat

Vooral in de historische binnenstad is het beter de auto’s van de straat te halen. Bijvoorbeeld bij de Kuipershaven en de Wolwevershaven. Je kunt van die kades een prachtig verblijfsgebied maken. Met veel openbaar groen en bankjes aan de haven. Een mooier straatbeeld voor omwonenden en voor toeristen die onze historische binnenstad bezoeken.

Parkeergarage onder Wolwevershaven?

Dinsdagavond opperde Gertjan namens Gewoon Dordt in de commissievergadering Bestuur & Middelen daarom een idee: onderzoek hoe en of er een parkeergarag­e kan worden aangelegd onder het water van de Wolwevershaven. Andere partijen toonden zich meteen bezorgd over uitvoeringsdetails en vreesden een lelijke inrit en toegang. Wethouder Maarten Burggraaf reageerde gelijk dat dit te duur zou zijn. Het bierviltje met zijn berekening hebben we nog niet gezien.

Parkeerplaatsen onder water zijn niet nieuw

Gewoon Dordt gaat niet over één nacht ijs. Niet op en niet onder het water. Wij baseren ons op voorbeelden waar al met succes parkeergarages onder grachten zijn of worden aangelegd. Zoals in Amsterdam, waar druk gewerkt wordt aan de Singelgrachtgarage (zie livestream). We hebben geïnformeerd bij vastgoedondernemers en architecten.
Daarom zijn wij ervan overtuigd dat er twee studies gedaan moeten worden: eentje naar een garage onder de Grote Markt een eentje naar een parkeergarage onder de haven.

Livestream Singelgracht

Motie voor twee studies geven raad een keuze

In een garage onder de Wolwevershaven kunnen twee keer zoveel auto’s geparkeerd worden dan onder de Grote Markt. En het bijkomende voordeel is dat de bouw gecombineerd kan worden met het herstel en de renovatie van de kademuren.
Wij zullen daarom in de raadsvergadering van 1 februari 2022 een motie indienen.  Met deze motie vragen wij om ook een onderzoek te doen naar een parkeergarage onder de haven. Dan heeft de gemeenteraad de keuze: parkeren onder de haven of parkeren onder de Grote Markt.

Ook interessant

Ga naar de inhoud