Artikelen

Regionale Energiestrategie

regionale energiestrategie

Vandaag staat in de commissie Fysieke Leefomgeving de Regionale Energiestrategie (RES) op de agenda. Deze RES is er om te zorgen dat de Drechtsteden vanaf 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we alle energie die wij met z’n allen gebruiken in de regio zelf opwekken.

Gewoon Dordt vindt dat de energietransitie die daarvoor nodig is meer een zaak van de nationale overheid is en gaat tijdens de commissievergadering aandringen op landelijke regie. Als we van gas en olie als brandstof af willen, kunnen we dat namelijk niet alleen opvangen met zonne- en windenergie. We hebben ook kernenergie en kerncentrales – waar onterecht nog steeds een taboe op ligt – nodig om aan de energiebehoefte te voldoen.

Over die kernenergie kunnen de Drechtsteden niet besluiten en daarom is die nationale regie zo ongelooflijk belangrijk.

Elke Nederlandse energieregio – 30 in totaal – heeft een regionale energiestrategie (RES)opgesteld. Deze zijn gebaseerd op de afspraken van het Nederlandse Klimaatakkoord (2015), om de CO2-uitstoot terug te dringen. In deze strategie staat hoe de opwekking van duurzame energie in de eigen regio zal moeten worden toegepast bij de woningbouw en energie-infrastructuur. Voordat onze regionale strategie zal worden aangeboden aan de landelijke overheid, moet deze worden goedgekeurd door de gemeenteraden, de Waterschappen en de Provinciale Staten. Lees meer over de energiestrategie van de Drechtsteden en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Ook interessant

Ga naar de inhoud