Artikelen

Preventief fouilleren is gewoon niet preventief

preventief fouilleren

Deze week werd bekend dat een flink aantal gebieden in Dordrecht door de burgemeester wordt aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Preventief fouilleren op wapenbezit wordt hierdoor mogelijk. Het doel hiervan is om de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de stad te bevorderen.
Gewoon Dordt twijfelt of dit de juiste manier is om problemen in bepaalde wijken op te lossen.

Écht preventief handelen

Een maatregel als preventief fouilleren klinkt als ‘iets doen voordat het fout gaat’, maar komt in feite te laat. Als je het wapenbezit onder jongeren wilt laten afnemen, zul je echt preventief moeten handelen. Dat kan onder andere door extra budget voor het jongerenwerk. Zij kunnen dan meer uren draaien in de wijken en ervoor zorgen dat onrust en problemen in een eerder stadium de kop ingedrukt worden.

Daarnaast stelt Gewoon Dordt zich de vraag wie je wel en wie je niet fouilleert: hoe objectief kun je dat beoordelen?

Waar en waarom?

Het preventief fouilleren mag tussen 1 september 2020 en 1 maart 2021 in het centrum, Oud-Krispijn, delen van Reeland, Crabbehof, Stadspolders en Sterrenburg. Dit heeft de burgemeester van Dordrecht besloten op advies van de politie en de officier van justitie. Kolff is hier ook toe bevoegd. Toch vindt Gewoon Dordt dat de raad hier in meegenomen had moeten worden.

We hebben daarom gevraagd tekst en uitleg te geven over de argumenten van het besluit. Hier hebben we via de mail een toezegging op gekregen, er komt een uitlegmemo richting de raad. In het najaar kunnen we er dan in de commissie over spreken.

Afbeelding van CafeCredit

Ook interessant

Ga naar de inhoud