Artikelen

Rookvrije generatie

Tijdens de begrotingsbehandeling werd de motie ‘Schone lucht in speeltuinen en rondom scholen’ ingediend (CU/SGP). Deze motie roept het college op de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen, waar het gaat om plekken waar roken verboden moet worden. Gewoon Dordt heeft tegen deze motie gestemd.

Handhaven

We hebben gezegd dat er bij scholen, waar het in eerste instantie om ging in de motie, steeds meer bewustzijn is dat een rookvrije omgeving van belang is. Ook bij sportverenigingen en speeltuinen wordt vanuit de verenigingen zelf aangesloten bij de initiatieven voor een ‘Rookvrije generatie‘. Wij hebben dit liever dan dat de gemeente gaat zeggen waar wel of niet gerookt mag worden.

Regels invoeren is ze handhaven en als daar te weinig capaciteit voor is, moet je dat niet doen. Zorg voor het uitdragen van de boodschap en laat de scholen, sportclubs, speeltuinen et cetera hier zelf mee aan de slag gaan. Wij geven liever hen dat vertrouwen dan dat er iets in de APV komt te staan wat lastig te handhaven is.

“Met uitzondering van Gewoon Dordt steunde iedereen de motie. Die oppositiepartij noemde het initiatief ‘overbodig’, omdat een rookverbod door allerlei instellingen zelf al wordt ingesteld. ,,Het bewustzijn is er al”, aldus Irene Koene.”

APV aangepast
APV aangepast

Ook interessant

Ga naar de inhoud