>link_target; if ( '' !== $target ) { if ( is_string( $rel ) && '' !== $rel ) { if ( ! str_contains( $rel, 'noopener' ) ) { $rel = trim( $rel ) . ' noopener'; } } else { $rel = 'noopener'; } $target = ' target="' . $target . '"'; } if ( '' !== $rel ) { $rel = ' rel="' . esc_attr( $rel ) . '"'; } $output .= ''; $output .= $parsed_args['link_before']; if ( null != $bookmark->link_image && $parsed_args['show_images'] ) { if ( strpos( $bookmark->link_image, 'http' ) === 0 ) { $output .= "link_image\" $alt $title />"; } else { // If it's a relative path. $output .= 'link_image\" $alt $title />"; } if ( $parsed_args['show_name'] ) { $output .= " $name"; } } else { $output .= $name; } $output .= $parsed_args['link_after']; $output .= ''; if ( $parsed_args['show_updated'] && $bookmark->recently_updated ) { $output .= ''; } if ( $parsed_args['show_description'] && '' !== $desc ) { $output .= $parsed_args['between'] . $desc; } if ( $parsed_args['show_rating'] ) { $output .= $parsed_args['between'] . sanitize_bookmark_field( 'link_rating', $bookmark->link_rating, $bookmark->link_id, 'display' ); } $output .= $parsed_args['after'] . "\n"; } // End while. return $output; } /** * Retrieve or echo all of the bookmarks. * * List of default arguments are as follows: * * These options define how the Category name will appear before the category * links are displayed, if 'categorize' is 1. If 'categorize' is 0, then it will * display for only the 'title_li' string and only if 'title_li' is not empty. * * @since 2.1.0 * * @see _walk_bookmarks() * * @param string|array $args { * Optional. String or array of arguments to list bookmarks. * * @type string $orderby How to order the links by. Accepts post fields. Default 'name'. * @type string $order Whether to order bookmarks in ascending or descending order. * Accepts 'ASC' (ascending) or 'DESC' (descending). Default 'ASC'. * @type int $limit Amount of bookmarks to display. Accepts 1+ or -1 for all. * Default -1. * @type string $category Comma-separated list of category IDs to include links from. * Default empty. * @type string $category_name Category to retrieve links for by name. Default empty. * @type int|bool $hide_invisible Whether to show or hide links marked as 'invisible'. Accepts * 1|true or 0|false. Default 1|true. * @type int|bool $show_updated Whether to display the time the bookmark was last updated. * Accepts 1|true or 0|false. Default 0|false. * @type int|bool $echo Whether to echo or return the formatted bookmarks. Accepts * 1|true (echo) or 0|false (return). Default 1|true. * @type int|bool $categorize Whether to show links listed by category or in a single column. * Accepts 1|true (by category) or 0|false (one column). Default 1|true. * @type int|bool $show_description Whether to show the bookmark descriptions. Accepts 1|true or 0|false. * Default 0|false. * @type string $title_li What to show before the links appear. Default 'Bookmarks'. * @type string $title_before The HTML or text to prepend to the $title_li string. Default '

'. * @type string $title_after The HTML or text to append to the $title_li string. Default '

'. * @type string|array $class The CSS class or an array of classes to use for the $title_li. * Default 'linkcat'. * @type string $category_before The HTML or text to prepend to $title_before if $categorize is true. * String must contain '%id' and '%class' to inherit the category ID and * the $class argument used for formatting in themes. * Default '
 • '. * @type string $category_after The HTML or text to append to $title_after if $categorize is true. * Default '
 • '. * @type string $category_orderby How to order the bookmark category based on term scheme if $categorize * is true. Default 'name'. * @type string $category_order Whether to order categories in ascending or descending order if * $categorize is true. Accepts 'ASC' (ascending) or 'DESC' (descending). * Default 'ASC'. * } * @return void|string Void if 'echo' argument is true, HTML list of bookmarks if 'echo' is false. */ function wp_list_bookmarks( $args = '' ) { $defaults = array( 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC', 'limit' => -1, 'category' => '', 'exclude_category' => '', 'category_name' => '', 'hide_invisible' => 1, 'show_updated' => 0, 'echo' => 1, 'categorize' => 1, 'title_li' => __( 'Bookmarks' ), 'title_before' => '

  ', 'title_after' => '

  ', 'category_orderby' => 'name', 'category_order' => 'ASC', 'class' => 'linkcat', 'category_before' => '
 • ', 'category_after' => '
 • ', ); $parsed_args = wp_parse_args( $args, $defaults ); $output = ''; if ( ! is_array( $parsed_args['class'] ) ) { $parsed_args['class'] = explode( ' ', $parsed_args['class'] ); } $parsed_args['class'] = array_map( 'sanitize_html_class', $parsed_args['class'] ); $parsed_args['class'] = trim( implode( ' ', $parsed_args['class'] ) ); if ( $parsed_args['categorize'] ) { $cats = get_terms( array( 'taxonomy' => 'link_category', 'name__like' => $parsed_args['category_name'], 'include' => $parsed_args['category'], 'exclude' => $parsed_args['exclude_category'], 'orderby' => $parsed_args['category_orderby'], 'order' => $parsed_args['category_order'], 'hierarchical' => 0, ) ); if ( empty( $cats ) ) { $parsed_args['categorize'] = false; } } if ( $parsed_args['categorize'] ) { // Split the bookmarks into ul's for each category. foreach ( (array) $cats as $cat ) { $params = array_merge( $parsed_args, array( 'category' => $cat->term_id ) ); $bookmarks = get_bookmarks( $params ); if ( empty( $bookmarks ) ) { continue; } $output .= str_replace( array( '%id', '%class' ), array( "linkcat-$cat->term_id", $parsed_args['class'] ), $parsed_args['category_before'] ); /** * Filters the category name. * * @since 2.2.0 * * @param string $cat_name The category name. */ $catname = apply_filters( 'link_category', $cat->name ); $output .= $parsed_args['title_before']; $output .= $catname; $output .= $parsed_args['title_after']; $output .= "\n\t\n"; $output .= $parsed_args['category_after'] . "\n"; } } else { // Output one single list using title_li for the title. $bookmarks = get_bookmarks( $parsed_args ); if ( ! empty( $bookmarks ) ) { if ( ! empty( $parsed_args['title_li'] ) ) { $output .= str_replace( array( '%id', '%class' ), array( 'linkcat-' . $parsed_args['category'], $parsed_args['class'] ), $parsed_args['category_before'] ); $output .= $parsed_args['title_before']; $output .= $parsed_args['title_li']; $output .= $parsed_args['title_after']; $output .= "\n\t\n"; $output .= $parsed_args['category_after'] . "\n"; } else { $output .= _walk_bookmarks( $bookmarks, $parsed_args ); } } } /** * Filters the bookmarks list before it is echoed or returned. * * @since 2.5.0 * * @param string $html The HTML list of bookmarks. */ $html = apply_filters( 'wp_list_bookmarks', $output ); if ( $parsed_args['echo'] ) { echo $html; } else { return $html; } } programma Archieven - Gewoon Dordt

  programma

  Gewoon een kandidatenlijst!

  kandidatenlijst

  Afgelopen maandag 6 december heeft de Algemene Ledenvergadering van Gewoon Dordt plaatsgevonden. Zowel het programma (op hoofdlijnen) als de kandidatenlijst zijn deze avond vastgesteld. Gewoon Zo Het programma heeft als […]

  Lees meer

  Gewoon Zo!

  Programma Gewoon Zo

  Op maandag 5 februari hebben wij in Café De Tijd aan de Voorstraat Noord ons programma ‘Gewoon Zo!’ gepresenteerd. Naast de kandidaten waren er ook veel geïnteresseerden die meer wilden […]

  Lees meer
  Skip to content