Artikelen

Vastgoedbeleid en Berckepoort

Berckepoort Dordrecht

GroenLinks en GewoonDordt stellen artikel 40 vragen ten aanzien van vastgoed in eigen beheer van de Gemeente Dordrecht en de Berckepoort in het bijzonder.

Neem een beslissing of maak het mogelijk

Geacht college,

Op 10 september 2019 is de startnotitie Uitgangspunten Vastgoedbeleid 2019 aangenomen. De wethouder heeft toen een aantal toezeggingen gedaan:

 • Er zal een andere duiding komen over onderhoudsrisico’s;
 • Er wordt duidelijk gemaakt wat de uitgangspunten zijn voor financiële consequenties;
 • Strategisch verwerven of in bezit houden van panden krijgt een plek in de Vastgoednota;
 • In de Vastgoednota worden de uitgangspunten mbt licht/geluid voor de toekomst opgenomen;
 • Het college zal nader ingaan op het aanhouden van een zekere “frictieruimte” en welk doel de gemeente daarin nastreeft.

Ten aanzien van deze toezeggingen vragen wij ons af wat de vorderingen zijn. Temeer omdat we hebben ingestemd met de startnotitie en er nog geen nieuw uitgewerkt Vastgoedbeleid is.

We hebben ook een aantal specifieke vragen.

Vorig jaar moest de Stichting Door verhuizen uit het pand aan de Voorstraat omdat het verkocht zou zijn een projectontwikkelaar “Steenvlinder”. Tot op heden is er nog niets gebeurd met het pand.

 1. Zijn er speciale redenen waarom het pand nog steeds niet is ontwikkeld tot woningen?
 2. Zo ja, wat zijn dan deze obstakels?
 3. Zo nee, wanneer kunnen wij een ontwikkeling tegemoetzien?

De Berckepoort staat al vele jaren leeg en wordt slechts af en toe in gebruik genomen voor kortstondige evenementen zoals Nieuw Dordts Peil.

In de gemeenteraad van 8 en 9 november 2011, begrotingsbehandeling 2012, is er reeds vanuit de oppositiepartijen aandacht gevraagd voor deze unieke locatie. Met name omdat de stad Dordrecht haar beleid laat leiden door de kernkwaliteiten van de stad ‘water, historie en vernieuwing’ en dat met name haar historie een ‘unique selling point’ is; en omdat er tal van (monumentale) panden van de gemeente zelf in de binnenstad leeg staan of leeg komen.

Er zijn vanaf die tijd verschillende initiatieven en burgerinitiatieven geweest tav invulling Berckepoort, die alle zijn gesneuveld.
Theatergroep Hollands DIEP heeft een gooi gedaan naar het in gebruik nemen van de Berckepoort. Er is een vergaand voorstel geweest om een stripmuseum te realiseren. Verschillende partijen hebben er horeca in willen vullen. Er is een voorstel gedaan voor een portret museum. En er is een voorstel gedaan voor een Historisch Informatiepunt.

Nu is er een nieuw alternatief, met de titel “Theater Berckepoort”, om met meerdere initiatiefnemers het pand in gebruik te nemen. De initiatiefnemers willen het pand huren (of indien mogelijk kopen, als men een geldschieter kan vinden), waarbij er een invulling met horeca, muziek, theater en educatie mogelijk is.

 1. Is het college bereid om het nieuwe initiatief van Danielle Vol ten aanzien van Berckepoort Voorstraat zsm te bekijken en te zien hoe dit idee gestalte kan krijgen waarbij we direct ervan uitgaan dat de eerdere initiatieven, indien deze nog net volledig van de baan zijn, worden meegewogen?
 2. Zo nee, wat is de onderbouwde reden hiervan?
 3. Zijn er nog meer initiatieven geweest, die een invulling wilden geven aan de Berckepoort, anders, dan die wij hierboven noemden?
 4. Zo ja welke zijn dit geweest en op welke grond zijn zij afgewezen? Afsluitend hebben wij nog een vraag over het onroerend goed zelf:
 5. Wat zou het voordeel zijn om het pand te splitsen, zowel voor de gemeente als voor toekomstige huurders of kopers?
 6. Wat zou de hoogte zijn van een koopprijs of een huurprijs van zowel het gehele als een mogelijk gesplitst pand?
 7. Zou in het geval van verkoop “huur met koopoptie” overwogen kunnen worden?

Afsluitend hebben wij nog een vraag over het onroerend goed zelf:

 1. Wat zou het voordeel zijn om het pand te splitsen, zowel voor de gemeente als voor toekomstige huurders of kopers?
 2. Wat zou de hoogte zijn van een koopprijs of een huurprijs van zowel het gehele als een mogelijk gesplitst pand?
 3. Zou in het geval van verkoop “huur met koopoptie” overwogen kunnen worden?

Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Raadsinformatiesysteem Dordrecht: Dossier – 2531399

Ook interessant

Ga naar de inhoud