Artikelen

Gewoon nog wat beter

kadernota

De kadernota geeft in grote lijnen weer wat we de komende jaren gaan doen en wat de kosten daarvan zijn. Gewoon Dordt legt een paar accenten waar het wat ons betreft nog wat beter kan. En dat hoeft niet altijd meer te kosten.

Nog steeds worden mensen verrast door plannen of maatregelen die invloed hebben op hun directe leefomgeving. Ook wordt niet teruggekoppeld wat allemaal is opgehaald als mensen mogen meedenken over zaken in hun wijk. De communicatie vanuit de gemeente moet dus echt nog wat beter, zodat de inwoners zich serieus genomen voelen.

Ook voor ondernemers is het belangrijk dat goede informatie wordt verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden en -afsluitingen die een negatieve invloed hebben op de omzet. Er is altijd een stukje ondernemersrisico, maar er zit wel een grens aan wat je kunt opvangen. Gewoon Dordt vindt dat het in situaties van overmacht nog wat beter geregeld moet worden. Dit kan ook door een goede regeling op te stellen om de ondernemers te compenseren.

Voor heel wat zaken staan bedragen genoemd waarvan we nu al weten dat ze meer gaan kosten. Neem sport en cultuur. Twee thema’s die van belang zijn voor de aantrekkelijkheid van een groeiende stad. Daar heb je een college voor nodig met visie, maar ook die visie kan gewoon nog wat beter.

Bron: Dordt Centraal, Midweekeditie  08/07/2020

Ook interessant

Ga naar de inhoud