Artikelen

Algemene Beschouwingen Gewoon Dordt

Voorzitter, de begroting is een uitwerking van het coalitieakkoord en 21 raadsleden zullen er dus al mee instemmen. Gewoon Dordt stemt ook in met de begroting, dat maakt in ieder geval 22. Maar, en die maar voelde u waarschijnlijk al aankomen, wij hebben nog wel een aantal vragen, opmerkingen en kleine wensen. Want de inwoners en de ondernemers in de stad zijn niet zo bezig met onze hoofdlijnen, bij hen draait het om wat we binnen de politieke setting al snel details vinden.

En voorzitter, hoe klein misschien ook, we willen toch wat van die details de revue laten passeren…

beschouwingen-2019

G geen feest zonder gasten hebben we kunnen lezen in het coalitieakkoord voorzitter. Nog mooier om bewoners bij feesten en dergelijke  uit te nodigen en die vooraan te zitten in plaats van mensen die met name op functie die plekken bezetten. Dat vinden wij als Gewoon Dordt heel gewoon, ook de kersen op de taart moeten voor iedereen bereikbaar zijn.

E effectief werken, zeker in de openbare ruimte, werkzaamheden in een keer goed doen, dat scheelt een hoop geld en flink wat ergernis voor de omwonenden en ondernemers.

W wonen in Dordrecht wordt als thema steeds spannender, 10.000 huizen toevoegen betekent verdichten maar in hoeverre blijft er voldoende lucht en groen? Je zal hoger moeten gaan bouwen en verticale tuinen en andere creatieve groenoplossingen verzinnen om de stad leefbaar te houden. We moeten ook zorgen voor voldoende hippe sociale huurwoningen voor jongeren en mensen met lage inkomens. Flauwekul om te zeggen dat die maar naar een van de andere Drechtsteden moeten verkassen, zeker als je hier in onze stad geworteld bent.

O Ondernemers en vergunningaanvragen, dat loopt nog niet altijd soepel. Nieuwe plannen worden gefrustreerd door bijvoorbeeld parkeernormen terwijl maatwerk en creatieve oplossingen de standaard moeten zijn.
Over parkeren voor ondernemers gesproken, wij vroegen ons af welke oplossing er is voor ondernemers die tot nu toe gewend waren om een parkeervergunning op naam van het bedrijf aan hun klanten te kunnen geven, hoe dat nu zit met het kentekenparkeren? KEN-TE-KEN

O Overlast door hardrijdende auto’s komt nog te vaak voor in de stad. Naast dat dit natuurlijk een deuk in de leefbaarheid is voor zowel bewoners als ondernemers biedt dit wel een kans om creatieve oplossingen te verzinnen die hier een stokje voor steken. Nou, eigenlijk verzinnen met name ondernemers die creatieve oplossingen. In dit geval gaat het om versmallingen die verkeersremmend werken en zo ontworpen zijn dat er bijvoorbeeld een groter terras op geplaatst kan worden. Dan snijdt het mes aan twee kanten voorzitter en daarom heeft Gewoon Dordt daar samen met VVD, D66 en BVD een motie voor ingediend.

N Natuur en recreatiegebieden op ons eiland van Dordt, het buitengebied, lijken steeds meer iets te worden waar we alleen maar naar mogen kijken. En dan doelen we met name op het afnemende aantal gebieden waar honden los mogen lopen. Voor nu eerst graag in beeld brengen waar dat wel mag.

D Dordtpas, mantelzorg, mantelzorg en parkeren… dat is een rijtje voorzitter waar tijdens de coalitieonderhandelingen vast discussies over gevoerd zijn. De Dordtpas schijnt in de stad een wat negatieve klank te hebben en wij vragen ons af hoe de wethouder deze pas in de markt gaat zetten zodat ook mensen die 40 euro moeten betalen hem gaan aanschaffen. We begrepen dat minima en mantelzorgers de pas tegen een gereduceerd tarief zouden kunnen kopen. Voor de minima vinden we dat geen probleem voorzitter, wel voor de mantelzorgers. Want niet alleen een Dordtpas voor weinig maar ook nog gratis parkeren, dat maakt ons nieuwsgierig voorzitter. Alle respect voor mantelzorgers maar komen de Dordtpas en het gratis parkeren nou bovenop het mantelzorgcompliment? En is de volgende stap iedereen die iedere dag naar een kind moet dat in het ziekenhuis ligt het parkeren gratis wordt?

O Ondernemers in de binnenstad betalen verplichte reclamebelasting en hun geld wordt beheerd door de POBD. Ergens in het coalitieakkoord zag ik iets staan over de Binnenstad BV, wat volgens mij neerkomt op een POBD 2.0, en er staat dat er gekeken gaat worden om de VVV en Dordrecht Marketing samen te voegen. Wij leggen als Gewoon Dordt de wens neer ook de POBD daar aan toe te voegen en willen daar graag op korte termijn over brainstormen met wethouder Burggraaf, hoe we zo ‘smart’ mogelijk de stad naar buiten brengen in alle facetten.

R Reis naar 2030, 6 leidende principes, lezen we in het coalitieakkoord. Een van die principes is Dordrecht Zorgt, inwoners met veerkracht. Daar past een van onze stokpaardjes mooi bij voorzitter. Op 8 september hebben wij als Gewoon Dordt een themabijeenkomst georganiseerd over laaggeletterdheid. Bijna alle partijen waren aanwezig en de experts hebben indruk gemaakt. Zorgen dat laaggeletterdheid op de agenda staat, integraal in welk beleid dan ook wordt meegenomen is van groot belang. Daarom een motie voorzitter.

D Diversiteit is ook een van de speerpunten van Gewoon Dordt en jammer genoeg vinden we daar in de begroting niks van terug voorzitter, van extra inzet op het LHBTI-thema. We doen wat binnen de regenbooggelden kan maar we zullen als Gewoon Dordt de komende maanden extra scherp opletten of we met dit geld wel echte stappen zetten zodat iedereen in de stad gelijkwaardig mee kan doen en anders bij de kadernota hier op terugkomen.

T Toegankelijkheid voorzitter, mee kunnen doen op alle gebieden, of je nu inwoner of ondernemer bent, voor iedereen.

Kortom, Gewoon Dordt, duidelijk!

We hebben twee moties ingediend:

Ook interessant

Geef een reactie

Ga naar de inhoud