Artikelen

Een brug te ver

Brug Plan Tij

Vanavond staat er alweer een lang slepende kwestie op de agenda tijdens de ‘Dordtse dinsdag’: Moet die tweede brug bij Plan Tij nu wel of niet worden aangelegd? Gewoon Dordt vindt dat de brug – in het ontwerp en bestemmingsplan deel van Plan Tij – er gewoon moet komen. Het heeft al veel te lang geduurd.

Uitspraak

Toch kunnen we onze ogen niet sluiten voor een aantal terechte bezwaren. Zoals een gerechtelijke uitspraak uit 2016 die bezwaarmakers in het gelijk stelde. De uitspraak adviseerde de gemeente opnieuw tot een besluit te komen en daarin de aangevoerde bezwaren goed mee te wegen. Gewoon Dordt ziet hier weinig van terugkomen in de informatie die wij vanuit het college van B&W ontvingen. Je zou bijna gaan denken dat mensen die op de plek waar deze oeververbinding moet komen langs de kant “Schipper mag ik overvaren, ja of nee” moeten gaan zingen. En hopen dat er een schipper met een roeibootje opduikt.

Voetveer of brug?

Een voetveer of een eenvoudige brug levert op deze plek tal van problemen op. In het geval van een voetveer is het vraagstuk wie het voetveer bedient en hoe de aansprakelijkheid dan ligt. Voor een brug geldt dat deze doorgang moet bieden aan de leden van de watersportvereniging uit de vlakbij gelegen haven, vol jachtjes en andere bootjes. En ook hoe smal en hoe hoog de brug kan en mag worden. Voor beide oplossingen geldt dat het effect heeft op de beide oevers en op het leefgebied van de bevers en andere dieren in het Wantijpark. 

Oplossen

Het is geen gemakkelijk vraagstuk dat het college hier op te lossen heeft. De meerderheid van de bewoners1 in dit wijkje willen graag die oeververbinding, die hen feitelijk in het bestemmingsplan en de verkooptekeningen is voorgehouden. Aan de realisatie zitten echter veel problemen vast, die om een heel goede oplossing vragen.

Of dat mogelijk is, moet blijken. Al zou dat wel eens ‘een brug te ver’ kunnen blijken.


  1. Bijlage 1. Plan Tij – Participatietraject Oeververbinding Noord – Uitslag.pdf
  2. Bewonersplatform Plan Tij Dordrecht

Ook interessant

Ga naar de inhoud