Artikelen

Woordvoering coalitieakkoord 2022 – 2026

woordvoering coalitieakkoord 2022-2026

Onder het motto “Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht” kwam er een politiek akkoord ons raadsleven in dat me bijna aanleiding gaf om vandaag bloemetjes in mijn haar te doen… wat een blijheid. Dan denkt u nu natuurlijk voorzitter: daar komt een positief verhaal van Gewoon Dordt maar nee, het wordt een wat kritisch betoog omdat het akkoord ons eigenlijk gewoon een beetje tegenvalt.

Een politiek akkoord op hoofdlijnen vinden wij het meest acceptabele alternatief voor een raadsakkoord, dus dat is het probleem niet. Wel hadden we verwacht dat die hoofdlijnen wat spannender, wat concreter en wat stelliger zouden zijn. Bijna alles wat erin staat is al eens aan de orde geweest in eerdere periodes, dat had dus best eerder met de stad gedeeld kunnen worden. En van die paar nieuwe plannen was niemand omgevallen als ze dat al eerder hadden gehoord.

Het staat er allemaal zo algemeen dat je het er bijna niet mee oneens kunt zijn. Dat biedt natuurlijk veel ruimte voor de raad en dat is mooi. Maar waarom is er dan uiteindelijk niet gekozen voor een raadsakkoord? Dat was dan misschien logischer geweest. Nu komt het over alsof je als coalitie niet ergens duidelijk voor staat. Een sterk en groen Dordrecht willen we allemaal denk ik, net als dat we bijvoorbeeld willen dat het er netjes uitziet en dat we ons veilig voelen.
De focuspunten lijken daarom open deuren te zijn.

En ondanks dat we als raad niet over de uitvoering gaan, denken wij dat het juist daar wat spannend zou kunnen worden. We hopen dat dit geen belemmering wordt om Dordrecht richting toekomst te brengen. We weten zeker dat de wil er is, zowel bij de fracties in de coalitie als bij de zes wethouders die zojuist geïnstalleerd zijn.

In onze stemverklaring over het aantal wethouders hebben wij gezegd dat we beoogde portefeuilleverdeling prima vinden. Dat is bijna waar. Wij vinden het vreemd dat het primair en het voorgezet en hoger onderwijs uit elkaar zijn gehaald. Het is net een beetje alsof opnieuw het Nova Tienercollege dicht gaat zeg maar…  We snappen wel dat zowel mevrouw Van Benschop als de heer Heijkoop het beste voor hebben met leerlingen en studenten. Toch zijn wij als Gewoon Dordt bezorgd.
Want als we willen dat elk kind de kans moet krijgen om eruit te halen wat erin zit, dan geldt dat voor alle kinderen en jongeren. Daar moet een doorgaande lijn in zitten.

Als we willen dat alle kinderen de Nederlandse taal beter beheersen dan is dat niet iets dat per se opgelost kan worden met extra geld bovenop al extra geld dat vanuit het Rijk daartoe ter beschikking wordt gesteld. Het lijkt verstandig dat beide wethouders de handen ineenslaan en richting ‘Den Haag’ een lobby starten om eens te beginnen met het op een hoger niveau brengen van het niveau van de PABO. Met alle respect overigens voor de inzet van alle leerkrachten.

Wat betreft taal: Gewoon Dordt vindt dat je wat betreft laaggeletterdheid niet wegkomt met: ook voor onze laaggeletterden moeten onze brieven leesbaar zijn. We zullen daarom proberen om dit onderwerp waar wij ons al vier jaar flink op inzetten zo snel mogelijk binnen diverse portefeuilles die aandacht te laten geven die het verdient. Niet alleen ieder kind moet eruit kunnen halen wat erin zit, dat geldt voor alle Dordtenaren en zeker voor de 18.000 mensen voor wie taal niet vanzelfsprekend is.

Om op dit moment niet al te lang van stof te zijn benoem ik een aantal onderwerpen kort waar we snel meer concrete tekst op verwachten omdat zij voor ons belangrijk zijn en daar gaan we graag over in gesprek:

  • Opkomst verkiezingen die hoger moet;
  • Wat er wordt verstaan onder een droombaan;
  • Diversiteitsbeleid waarmee echt iedereen een plek heeft in Dordrecht;
  • Wat nu echt de rol is van de gemeente bij het oprichten van een ondernemersfonds;
  • De bereikbaarheid van het centrum en het voorkomen van verkeersinfarcten;
  • En een slimme mobiliteitsregeling voor kwetsbare doelgroepen, waarmee we eindelijk een accent kunnen leggen op de mensen die echt afhankelijk zijn van deur tot deur vervoer.

Genoeg voor nu voorzitter, en ondanks dat we graag een wat meer daadkrachtige toon hadden willen lezen in het politiek akkoord zal onze fractie, net als de afgelopen vier jaar, een constructieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in de stad. Dat doen we gewoon met elkaar…

Coalitie-akkoord 2022-2026 [pdf]

Ook interessant

Ga naar de inhoud