Artikelen

Artikel 40 vragen Schaerweide / 50 kV station

50kV schakelstation

Op dinsdag 23 februari hebben Gertjan en Irene een bezoek gebracht aan het wijkje Schaerweide aan de Oranjelaan. Schaerweide ligt tussen Villa Augustus en het zogenaamde 50 kV schakelstation. Het 13 kV station verderop al is veranderd in een gezondheidscentrum en ook voor het 50 kV station ligt er nu een plan. Volgens dit plan komen er 38 appartementen in het schakelstation.

De bewoners van Schaerweide hebben geen bezwaar tegen de komst van appartementen in het gebouw. Hier werd tijdens de verkoopbijeenkomst destijds al over gesproken. Er werd ook gezegd dat er geen grote wijzigingen aangebracht zouden worden aan het 50 kV station. Dit omdat het om industrieel erfgoed gaat.

Nu blijkt dat er in de plannen ook wordt uitgegaan van een forse uitbreiding aan de achterkant van het gebouw en dat er een aantal lagen bovenop komen. De bewoners van Schaerweide geven aan daar zeer ongelukkig mee te zijn. Een van de consequenties is bijvoorbeeld dat zij vanuit hun huiskamer vrijwel geen blauwe lucht meer zullen zien. En de privacy is voor een groot deel verdwenen. Nog vervelender is dat ze op geen enkele wijze meegenomen zijn bij de totstandkoming van de plannen. Dan had er geluisterd kunnen worden naar de bewoners die naar de mening van Gewoon Dordt sterke argumenten hebben tegen het plan dat nu voorligt.

Er zijn in een eerdere fase diverse gegadigden geweest met ideeën voor de herbestemming van het gebouw. Een klein museum in combinatie met een aantal appartementen was er een van. Er is op geen enkel plan positief gereageerd. Tot nu. De welstandscommissie en het Q-team dat de kwaliteit van de wijk Stadswerven in de gaten houdt staan positief tegenover het plan. En nu wil het college een consulterende bespreking in de commissie. Consulterend betekent in dit geval waarschijnlijk weer dat het niet veel uit gaat maken wat de raad ervan vindt. En daar is Gewoon Dordt dan weer teleurgesteld over.

Daarom heeft Gewoon Dordt vragen gesteld over dit plan, vooruitlopend op de bespreking op 3 maart aanstaande. Dit om erachter te komen waarom het steeds vaker lijkt dat het college zijn grenzen verlegt afhankelijk van de indiener van een plan. Waar de ene ontwikkelaar nog geen raam groter mag maken in een monument, mag een andere een grote aan- en opbouw realiseren. Dat is meten met twee maten waarbij de omwonenden het onderspit lijken te delven. Gewoon Dordt vindt dat gewoon slecht.

Schaerweide
Schaerweide

Artikel 40 vragen Schaerweide / 50 kV station

Geachte college,

Al eerder zijn in de media diverse artistieke impressies verschenen van de plannen die er zijn voor het 50 kV station gevestigd aan de Oranjelaan 1.

Na een bezoek aan het wijkje Schaerweide hebben wij, vooruitlopend op de ‘consulterende’ bespreking op 3 maart a.s. de volgende vragen:

  1. Welke plannen en ideeën zijn er de afgelopen jaren voorbijgekomen voor het 50 kV station?
  2. Wat is de reden waarom eerdere plannen en ideeën door de gemeente afgewezen zijn?
  3. Waarom kon het 50 kV station niet door Leyten meegenomen worden bij de projectontwikkeling van Schaerweide?
  4. Waarom zijn de bewoners van Schaerweide niet betrokken bij de plannen die er nu liggen maar alleen eind 2020 geïnformeerd over wat het plan is?
  5. Hoe kan het college verklaren dat het nu op tafel liggende plan volgens de bewoners van Schaerweide in conflict zijn met de tijdens de verkoopbijeenkomst gedane toezeggingen dat er geen grote wijzigingen aan het 50 kV station zullen plaatsvinden?
  6. Vanaf wanneer heeft het college zijn grens voor de aantasting van monumenten en industrieel erfgoed verlegd?
  7. Waarom lijkt deze verlegde grens selectief toegepast te worden?
  8. Hoe zou het college beter kunnen borgen dat omwonenden bij ingrijpende bouwprojecten in hun directe leefomgeving vanaf het begin van zo’n project bij de ontwikkeling betrokken worden?

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet voor 3 maart 2021.

GewoonDordt
Gertjan Kleinpaste
Irene Koene

Ook interessant

Ga naar de inhoud