Artikelen

Welstandscommissie op korte termijn afschaffen

50KV schakelstation

Een stad is onderhevig aan veranderingen. De tijd, de mode en nog meer factoren bepalen het op dat moment gewenste beeld. Het gemeentebestuur heeft sinds jaar en dag de regie over dit beeld. En net als in vele andere steden heeft Dordrecht netjes in een nota vastgelegd wat er verwacht wordt van de beeldkwaliteit. Nieuwe plannen worden getoetst aan deze nota door de welstandscommissie

De welstandscommissie is een adviescommissie die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college van B & W over vergunningaanvragen voor het (ver)bouwen van panden in de stad. Dat klinkt heel acceptabel. We merken echter als Gewoon Dordt dat regelmatig een advies wordt uitgebracht waarbij je je de vraag kunt stellen: op welke planeet zitten de leden van deze commissie? 

Nee, zei de welstandscommissie

Meerdere voorbeelden zijn er te noemen, te beginnen met het laatste: een projectontwikkelaar wil acht appartementen maken in een Rijksmonument aan De Hoogt. De welstandscommissie vindt dit te veel, wat hen betreft mogen er maximaal zeven appartementen komen. Dit terwijl de acht woningen gerealiseerd kunnen worden zonder dat de structuur van het pand wordt aangetast. Dan vraag je je toch af waar dat over gaat?

Eerder hadden we bijvoorbeeld het 50KV station aan de Oranjelaan wat getransformeerd gaat worden tot appartementen. Er werd door de ontwikkelaar een eerste plan ingediend maar de omwonenden vonden dat iets te ver gaan. Door een forse uitbouw en een verhoging met drie etages aan de achterzijde kon het zomaar zijn dat een aantal bewoners geen stukje lucht meer konden zien als ze op de bank zitten. De welstandscommissie vond dit geen probleem, wat hen betreft kon het plan zo uitgevoerd worden. Onbegrijpelijk.

De commissie Fysiek heeft een gesprek tussen de ontwikkelaar en de bewoners afgedwongen. Die hebben met elkaar aan de tafel gezeten en zijn er met elkaar uitgekomen, iedereen blij zou je denken. Nee, zei de welstandscommissie, dit willen we niet. En ondanks dat het om een advies gaat wordt er door het college, lees een beetje de ambtelijk organisatie, wel geluisterd. 

Toetsen van bouwplannen

Een welstandscommissie moet ervoor zorgen dat er met respect voor de omgeving wordt gebouwd, vanuit wat er vastgelegd is in de welstandsnota. Plannen toetsen aan deze welstandsnota hoort daarbij. Maar het kan niet zo zijn dat zo’n commissie gaat bepalen wat er wel of niet gebouwd mag worden vanuit een subjectieve, bevooroordeelde manier van handelen. Inmiddels zijn er ook vele andere mogelijkheden om bouwplannen te toetsen aan de ‘redelijke eisen van welstand’. Een welstandscommissie is daarom vanaf 2008 ook niet meer verplicht. Je kunt als gemeente zelf bepalen hoe je bouwplannen controleert.

Daarom vindt Gewoon Dordt dat de commissie op korte termijn afgeschaft moet worden en we het toetsen van bouwplannen op een andere, maar vooral een objectieve, manier moeten regelen.

Ook interessant

Ga naar de inhoud