Artikelen

De Visbrug: van put naar gat

Visbrug

De Visbrug wordt opgeknapt. Jaren geleden was er eerst sprake van een gat in de brug met een trap naar het water, in de stad ‘De put van Piet’ genoemd. Wethouder Sleeking kreeg de handen niet op elkaar, niet bij de raad en ook niet bij de ondernemers op de brug. 

In september 2018 werd in de commissie Fysiek weer gesproken over de brug. Er lag inmiddels een nieuw voorstel voor dit rijksmonument. Veel hoefde er niet te veranderen ten aanzien van de huidige situatie: de bestaande structuur van de brug en omgeving zou gehandhaafd worden en de kwaliteitsverbetering zou beperkt blijven tot een verbetering van de verblijfskwaliteit. Dat zou op zijn beurt weer bereikt worden door herbestrating, het aanpassen van de verlichting en het benadrukken van het beeld van de Gebroeders De Witt. De raad stemde op 25 september 2018 in met dit voorstel.

Inmiddels ligt er een definitief ontwerp voor de Visbrug. Dit keer geen put maar wel een ‘kijkgat van Piet’. Vreemd genoeg is dit ontwerp niet besproken in de commissie Fysiek zoals was toegezegd door de wethouder. Het ontwerp is wel met de ondernemers op de brug besproken en er zijn een aantal wijzigingen aangebracht. 

Omdat er meer duidelijkheid moet komen over de redenen dat er nu toch een uitgebreider plan ligt dan zoals besloten op 25 september 2018 heeft Gewoon Dordt vragen gesteld.  

Visbrug ontwerp

Ook interessant

1 reactie

Comments are closed.

Ga naar de inhoud