Artikelen

Artikel 40-vragen over monument Oranjerie

monument Oranjerie

Gewoon Dordt volgt al jaren de voortgang, of eerder het gebrek aan voortgang, bij het herstel van de Oranjerie. De Oranjerie is een gebouwtje op het terrein van Woonbron dat een monumentale status heeft. Juist van de gemeente in een stad die zo trots is op haar historie en op het cultureel erfgoed mag je verwachten dat zij zorgvuldig omgaan met monumenten. Voor de Oranjerie geldt dat de gemeente hierin tekortschiet, overigens samen met de woningcorporatie Woonbron.

Wij hebben daar vanuit de fractie al een aantal keren vragen over gesteld aan het college en ongeveer een jaar geleden luidde het antwoord dat er voortgang zou worden geboekt in het eerste kwartaal van 2023. Hoog tijd dus om daarnaar te informeren.

Artikel 40-vragen over de Oranjerie bij Woonbron

In januari 2022 hebben wij vanuit Gewoon Dordt contact gehad over de staat waarin het monumentale gebouwtje, ‘De Oranjerie’ op het terrein bij Woonbron verkeert.
De wethouder voor monumentenzorg meldde toen dat een subsidie-aanvraag in 2022 om het pandje op te knappen niet op tijd zou lukken en dat ernaar wordt gestreefd vóór 1 maart 2023 een subsidie-aanvraag te doen.

Gewoon Dordt heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor de vervallen staat waarin de Oranjerie verkeert. Zowel bij Woonbron als bij het college van B&W. Wij zijn van oordeel dat we als gemeente gewoon zorgvuldig dienen om te gaan met monumenten.

Het leidt tot de volgende vragen:

1.	Is het college nog steeds van plan vóór 1 maart 2023 een subsidie-aanvraag te doen om de Oranjerie in oude luister te herstellen?

2.	Hoe vordert het overleg tussen de gemeente en Woonbron om het opknappen van de Oranjerie te realiseren? Welke mogelijke knelpunten zijn hierin aan de orde?

3.	Hoe beoordeelt het college de huidige staat van het betreffende gebouwtje en wat betekent de staat waarin het gebouwtje verkeert voor de kansen op een succesvolle renovatie en herstel? 

4.	Hoe beoordeelt het college haar eigen inzet in de afgelopen jaren om een goede oplossing te bereiken voor dit monument en verwacht het college dat monument nog steeds kan worden hersteld? Of beschouwt u het monument, gelet op de huidige staat, feitelijk als verloren? Indien dat zo is, wat had het college beter kunnen doen om het niet zover te laten komen?


24 november 2022
Namens Gewoon Dordt

Gertjan Kleinpaste

Foto: Google Streetview, juni 2022

Ook interessant

Ga naar de inhoud