Artikelen

Wanneer wordt de Teerlink geworpen?

Teerlink

Commissielid Gertjan Kleinpaste volgt de ontwikkelingen rond het Teerlink pand in het centrum van Dordrecht al jaren op de voet. Na weer een hoofdstuk in dit verhaal stelt hij nu, gezamenlijk met GroenLinks vragen over het pand aan het college. Hoe komen we uit deze impasse?

Artikel 40 vragen Teerlink

Al vele jaren staat het Teerlink pand te verpauperen. In 2015 is het gekocht door Arie van Pelt die het een beter aangezicht wil geven. Vanwege de monumentenstatus zijn de mogelijkheden om dit te doen beperkt. Er is naar verluidt een plan gemaakt dat in lijn lijkt te zijn met de historie van dit karakteristieke pand. Dit plan is gepresenteerd binnen de organisatie van de gemeente Dordrecht.

Achtereenvolgens hebben de welstandscommissie en het college negatief gereageerd op het plan. Van Pelt heeft hierop de rechter ingeschakeld om de monumentenstatus van het pand af te laten halen. Dit is niet gehonoreerd. Dat het pand op de monumentenlijst staat beperkt de ontwikkeling ervan tot een pand dat recht doet aan de locatie met een passende en hedendaagse functie.

Onze vragen zijn:

  • Welke overwegingen zijn doorslaggevend geweest om een negatief advies te geven?
  • Welke inspanningen zijn er vervolgens geweest vanuit het college om met Van Pelt om tafel te gaan om actief naar oplossingen te zoeken?
  • Hoe komt het dat er nog steeds sprake is van een impasse?
  • Heeft het college onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit monumentale pand te restaureren?
  • Wat zou op dit moment de rol kunnen zijn van de gemeente in dit proces en om de genoemde impasse te doorbreken?
  • Is er een advies vanuit het college wat de raad zou kunnen betekenen om de situatie zo spoedig mogelijk vlot te trekken?

Los van de antwoorden die we op de vragen krijgen, verwachten GroenLinks en GewoonDordt vanaf nu een proactieve, oplossingsgerichte houding van het college. Wij gaan ervan uit dat waar er twee kijven er ook twee schuld hebben. Toch benadrukken we het belang van een professionele houding vanuit het college en de organisatie, ook op social media.

Wij zien uw antwoorden graag spoedig tegemoet.

Ook interessant

1 reactie

Comments are closed.

Ga naar de inhoud