Artikelen

Woordvoering kadernota 2021

woordvoering kadernota

Voorzitter, laat ik beginnen met het maken van een compliment. Op de website van Dordrecht kunnen bewoners lezen wat de kadernota inhoudt en worden ze ook ernaar doorverwezen. Mooi om te zien dat de communicatie dus echt steeds duidelijker wordt en wat betreft leesbaarheid en de informatie vanuit de gemeente steeds toegankelijker is.

Voorzitter, we hebben er deze keer voor gekozen om in onze algemene beschouwingen ook algemeen te beschouwen. Gewoon wat onderwerpen waar we het regelmatig over hebben langslopen.

Dit keer geen beeld bij de tekst, maar er is door onze Wesley wel een mooie presentatie gemaakt en die houden jullie te goed op een ander moment, uiterlijk bij de begrotingsbehandeling.

Voorzitter, net had ik het even over dat de communicatie vanuit de gemeente dus steeds toegankelijker wordt. Dit telt overigens alleen als er gecommuniceerd wordt en dat schijnt soms nog best lastig te zijn. Nog steeds worden mensen in de stad verrast door maatregelen die van invloed zijn op hun directe leefomgeving (zoals bijvoorbeeld recentelijk de kap van bomen aan de Patersweg of het huisvesten van dak- en thuislozen in Sterrenburg).

Hoe kan het dat er steeds beterschap wordt beloofd maar die belofte niet wordt nagekomen? Inwoners voelen zich hierdoor niet serieus genomen. Dat geldt ook voor diverse participatietrajecten waar mensen verwachten dat hun inbreng wordt meegenomen en er een terugkoppeling plaatsvindt van de resultaten. Gewoon Dordt vraagt dus nogmaals om verbetering: mensen echt invloed geven op plannen in hun buurt en dat kan alleen als ze vroegtijdig worden geïnformeerd over de plannen die er zijn of waaraan gewerkt gaat worden.

Ook ondernemers willen graag weten waar ze aan toe zijn of wat er in hun buurt op de schop gaat. Nog regelmatig gebeurt het dat ze geconfronteerd worden met zaken die hun bedrijfsvoering belemmeren. Dat kan gaan om wegafsluitingen of wegwerkzaamheden waardoor hun zaak niet of slecht bereikbaar is. Ondernemersrisico wordt er dan gezegd. Dat is natuurlijk gedeeltelijk waar maar dat kent zijn grenzen.

Er zijn voorbeelden waar straten diverse malen open zijn geweest wat buiten de macht ligt van de ondernemers. Zo af en toe wordt er een vergunning onterecht afgegeven met alle gevolgen van dien. Nog steeds is er geen goede regeling om hen te compenseren. Omdat deze problematiek te ingewikkeld is voor een motie gaat Gewoon Dordt een initiatiefvoorstel uitwerken dat de zogenaamde nadeelcompensatie helder en vlot regelt.

Het moet best mogelijk zijn als we kijken naar hoe het nu gaat rond de corona-maatregelen en bijvoorbeeld de souplesse om de horeca meer terrasruimte te laten gebruiken maar ook zonder groepsdruk moet het voor individuele ondernemers ook goed geregeld zijn.

Eneco komt regelmatig voorbij en we zijn het met de VVD eens dat je geen structurele lasten uit incidenteel geld moet betalen. We hebben wel eens besproken in de commissie en de raad om een gedeelte van het geld eventueel te gebruiken voor duurzaamheidsleningen en daar een revolverend fonds voor in te stellen. Nu lazen we in de kadernota bij de beleidswensen dat hier een fonds wordt voor wordt gevormd maar we lezen niks over de terugontvangen leningen en de hoogte daarvan. We zien alleen 4 x een 0 staan terwijl er wel dekking is. Graag wat uitleg hierop.

Ook even wat beschouwend over de monumenten in de stad. Het valt op dat de gemeente forse kritiek kan hebben op eigenaren van een monument en ook star is als er aanpassingen van een monument gewenst zijn. Tegelijkertijd is het juist de gemeente zelf zo nu en dan voorstelt om monumenten aan te tasten.

Een paar jaar terug was er een wens vanuit de gemeente om een gat te maken in de monumentale Visbrug wat we gelukkig hebben kunnen voorkomen en nu stelt het college bij monde van dezelfde wethouder voor om een gat te maken in de kraanbaan. Voor mij blijft het vooral een hoop oud ijzer maar als je het laat staan omdat het van monumentale waarde is dan blijf je er af of je gaat minder star om met anderen die iets aan een monument willen wijzigen.

In het verlengde hiervan benadrukt Gewoon Dordt dat, en dat geldt niet alleen voor monumenten maar ook overig vastgoed in bezit van de gemeente, het ook nog steeds regelmatig gebeurt dat het onderhoud aan het eigen bezit ondermaats is. Het lijkt zelfs wel eens dat als er te veel onderhoud aankomt het pand snel verkocht moet worden om daar geen euro in te hoeven steken. Wij horen graag of de wethouder vindt dat de gemeente een voorbeeldrol heeft en hoe die dan ingevuld gaat worden.

Voorzitter, vrijwel aan het begin van deze vergadering is Ndedi van der Veen geïnstalleerd als ons nieuwe commissielid. Zelf heeft ze op de social media aangegeven zich onder andere in te gaan zetten voor de horeca, de muziek- en evenementenbranche en voor mensen die niet binnen de heersende maatschappelijke norm passen waarvan hun stem niet altijd wordt vertegenwoordigd. Ze past daardoor heel goed bij Gewoon Dordt.

Wat ze niet noemt maar voor haar vanzelfsprekend is, is dat zij zich ook in gaan zetten voor jongerenhuisvesting en dat er voor jongeren wat te beleven is in de stad. Goed dat de Dordrecht Academy veel jongeren de mogelijkheid gaat bieden om hier een niveau 5 opleiding te doen, ofwel een korte hbo. Nog mooier als ze ook hier kunnen wonen als ze hier studeren. En nog mooier als dan gelijk ook voor jongeren in de stad ook uitzicht komt op een huis en niet dat ze tot dik in de twintig bij hun ouders moeten blijven wonen.

Afsluitend voorzitter, natuurlijk komen er wat moties en amendementen waar wij nog van moeten bekijken of we ervoor of tegen stemmen maar in grote lijnen zijn we het eens met deze kadernota. Niet met alles maar we willen benadrukken dat je best ergens mee in kunt stemmen in dat geval. Er is namelijk veel meer waar we het wel mee eens zijn dan niet en dan hoef je niet een hele kadernota neer te sabelen.

Ook interessant

Ga naar de inhoud