Artikelen

Wonen als je later groot bent

wonen ouderen

Gewoon Dordt vindt dat er binnen de bouwambitie van Dordrecht meer aandacht moet zijn voor woonvormen voor senioren. Een belangrijk doel hierbij is de bestrijding van eenzaamheid en het organiseren en faciliteren van onderlinge (mantel)zorg en ‘noaberschap’.1

Dordrecht wil 10.000 woningen bouwen. Het inwoneraantal groeit hierdoor van 118.000 nu naar 140.000 in 2040. Het percentage 65-plussers neemt in diezelfde periode toe met 8 procent. Dat betekent dat het aantal senioren in Dordrecht stijgt van 21.000 nu naar 36.000 in 2040. Genoeg om bewust rekening mee te houden met hun wensen.

Traditionele verzorgingshuizen waar je vroeger vanaf je 65ste kon gaan wonen zijn verleden tijd. De oudere van nu is veel energieker dan vroeger en wil zelfstandig blijven wonen zolang dit mogelijk is. Tegelijkertijd ontstaan er initiatieven waar senioren bij elkaar in de buurt gaan wonen zodat zij kunnen omzien naar elkaar en er minder sprake is van eenzaamheid.

Welgestelde ouderen kennen al langer woonvormen waarbij er sprake is van behoud van eigen regie, vaak gecombineerd met ingekochte zorg. De initiatieven die nu ontstaan lijken ook bestemd te zijn voor ouderen met een gemiddeld of lager inkomen.

Omdat de gemeente zelf niet bouwt voor welke doelgroep dan ook, roept Gewoon Dordt het college op een visie te ontwikkelen over welke (kleinschalige) woonvormen voor ouderen wenselijk en realiseerbaar zijn in onze stad.2 Hierbij kunnen partners als woningbouwcorporaties, zorginstellingen en projectontwikkelaars ingeschakeld worden. Maar ook voor particuliere initiatief moet er ruimte gemaakt kunnen worden.

Het gaat om een bewustwording dat naar elkaar omzien, het versterken van de eigen regie en het verminderen van eenzaamheid ook fysiek bij elkaar gebracht kunnen worden.

  1. Noaberschap (Nederlands: nabuurschap) is een kleine, overwegend agrarische, gemeenschap van noabers (buren). Iedere noaber heeft in het noaberschap een zogenaamde noaberplicht. Dit is de verplichting de andere noabers desgewenst met raad en daad bij te staan. Wikipedia
  2. Artikel 40 vragen
woonvormen ouderen

Bron: AD 09-08-2019

Ook interessant

Ga naar de inhoud